EKAINA 9 JUNE JUNIO 19.00 BARAKALDO ANTZOKIA | 22.00 KAFE ANTZOKIA

BARAKALDO ANTZOKIA – TEATRO BARAKALDO 

AGUA  CHEY JURADO MADRID  9’

Author: Chey Jurado – Performers: Chey Jurado – Music: Diego Garrido – Promotor Cultural: Rotativa  Performing Arts – Bernabé Rubio

Agua Sentinel piezaren lagina da, bertan, gure ingurunea osatzen duten oinarrizko elementuak garatzen dira (ura, lurra, sua eta airea). Lanak elementu honek gara ditzakeen egoera ezberdinak deskribatu eta antzezten ditu. Garapenean har ditzakeen forma eta ehundura ezberdinak (solido. likido, gas, formak, irakitea, jarioa, kolpea, bizitza eman edo kendu ahal izatea….).

Agua  is a summary of the piece Sentinel, in which the four prime classic elements that make our enviroment (Earth, water, air and fire) are developed. This piece describes and interprets the different conditions, forms and textures through which this same element evolves (solid, liquid, gas, shapes, boils, flows, hits, gives or may take life…).

Agua es un extracto de la pieza Sentinel en la cual se desarrollan los cuatro elementos primarios que forman nuestro entorno (agua, tierra, fuego y aire). Esta pieza describe e interpreta los diferentes estados, formas y texturas por las cuales puede evolucionar este mismo elemento (estado sólido, líquido, gaseoso, se moldea, hierve, fluye, golpea, dar vida o a su vez quitarla….).

rotativaperformingarts.com/agua

 

TRINITY BRAVENEWWORLDs LITHUANIA | UK  30’

Author:  Valentina Ceschi, Kate Lane, Guoda Jaruseviciute – Direction/Choreography: Jennifer Fletcher – Performers:  Valentina Ceschi, Kate Lane and Guoda Jaruseviciute – Lighting design: Rory McAlister – Music: Demetrio Castellucci – Producer : Laura Gabrielaityte-Kazuleniene

Trinityk genero estetika eta gure ikuste kulturakosakratuaren ideia aztertzen ditu, objetibazioari eta emakumearen formaren ikonizazioari erronka eginez, Willendorfen Venusetik hasi eta Ama Birjinan bukatzeraino. Performanceak gure ikus(izko) kontzientzia kolektiboan  emakumearen formaren irudikapenean inplikatutako etika eta politika zalantzan jartzen ditu.

Trinity  explores the aesthetics of gender and the idea of sacredness in our visual culture, challenging the objectification and iconification of the female form, from the Venus of Willendorf to the Virgin Mary. The performance questions the ethics and politics involved in the representation of the female form in our collective visual consciousness

Trinity explora la estética del género y la idea de lo sagrado en nuestra cultura visual, retando a la objetivación y la iconización de la forma femenina, desde la Venus de Willendorf hasta la Virgen María. La perfomance cuestiona la ética y la política implicadas en la representación de la forma femenina en nuestra conciencia visual colectiva.

bravenewworlds.co/

 

KAFE ANTZOKIA

SUDDENLY JAIOTZ OSA EUSKAL HERRIA 12’

Author: Jaiotz Osa – Choreography: Jaiotz Osa – Performers: Jaiotz Osa – Music: Eric Whitacre- Sleep – Offstage voice: The Temper Trap – The sea is calling

Eraikin baten gailurrean zaudenean edo altura handian dagoen balkoi batera irtetean, baliteke bertatik salto egiteko nahi antzeko zerbait sentitzea. Abiadura handian datorren tren bat iritsi aurretik ere halako zerbait senti dezakezu… Pertsona berezi horri eskua ematea pentsatzen duzu segundo horretan, bere aurpegia ukitzeko tentazioa. Burutik pasatzen zaizkizun istant horiek. Bertigoz beteriko momentuok.

When you are on the top of a building, the thought of falling into the void may come to your mind for a second. Or jumping into the railroad when  a fast train is coming. That very second in which you think of lending your hand to that person. Those dizzy thoughts crossing your mind

Cuando estás en lo alto de un edificio, es posible que durante unos segundos se te cruce por la cabeza el deseo de saltar al vacío. O de saltar a las vías del tren antes de que pase un tren a gran velocidad. Ese segundo en el que piensas en darle la mano a esa persona. Esos momentos que se te pasan por la cabeza. Instantes llenos de vértigo

suddenlyproject.com

 

WERNER O EL AZUL DE LOS ORÍGENES  VERA MIRANDA CATALUNYA 30’

Author: María García Vera, Juan MIranda – Choreography: Juan Miranda – Performers: María García Vera – Lighting design: María García Vera, Juan Miranda – Music: Carusso, Leda Llamadares

Werner edo jatorriaren urdinak sekula grabatu gabeko  Victor EricerenElsur pelikularen bigarren zatiaren ustez aurkitutako gidoi ondareta aipuetan oinarrituta dago, baita Jacinto Estevarenazken egunen berreraiketan, emazte Anaren testigantzen bidez (Elencargo del cazadorJoaquimJordá), WernerHerzogen oihaneko jatorri eta urratsenberreskuraketan, Amazonasean zehar bere itsasontzian, itsasontziamendian gora… errealitateberreskuratuezinak, orain soilik aipatu edo irudikatu daitezkeenak.

Werner o el azul de los orígenes  is based on quotations, rests of a supposed script of the second part of a film never made (El Sur, by Víctor Erice), reconstructing the last days in Jacinto Esteva´s life, testified by his wife Ana : the request of haunter Joaquim Jordá, the recovery of the selvatic origin and the traces left by Werner Herzong in the jungle, that vessel climbing up a hill … Facts imposible to recover, that now can only be quoted or imagined.

Werner o el azul de los orígenes se construye sobre citas, restos de un supuesto guion encontrado de la segunda parte de una película nunca rodada (El Sur de Víctor Erice), la reconstrucción de los últimos días de Jacinto Esteva testimoniados por su mujer Ana (El encargo del cazador Joaquim Jordà), la recuperación del origen selvático y de las huellas de Werner Herzog por la selva, de su barco en el Amazonas, de ese barco subiendo una montaña… realidades imposibles de recuperar, que ya sólo pueden ser citadas e imaginadas.

chromateatre.com

 

UN CUERPO SIN VERGÜENZA ANGELA Y KOLDO CATALUÑA 30’

Author : Angela Peris, Koldo Arostegui – Direction/Choreography: Angela Peris, Koldo Aristegi – Performers: Angela Peris, Koldo Arostegui – Lighting design: Andrés Santos

Un cuerpo sin vergüenza Nerabezaroari buruzko lana, aldaketak modu azkarregian gertatzen direneko eta sasoiak bukaezina dirudieneko garaiari buruzkoa. Lotsari, komunikatzeko beharrari eta nor garen jakiteko beharrari buruzkoa.

Un cuerpo sin vergüenza is a piece about adolescence, those teen years when changes happen in a rush and energy seems endless. About our need to discover ourselves and communicate with others, and the embarrassment we feel on the way.

Un cuerpo sin vergüenza es una pieza sobre la adolescencia, sobre esta etapa de la vida en la que los cambios se producen de manera atropellada y la energía vital parece inagotable. Sobre la vergüenza, y la necesidad de comunicarnos y descubrir quiénes somos.

uncuerposinverguenza.weebly.com/