EKAINA 10 JUNE JUNIO 12.15 GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA | 22.00 KAFE ANTZOKIA CLOSING & AWARD CEREMONY

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 12.15

STREET DANCERS XUBAN INTXAUSTI EUSKAL HERRIA 56’

Directed by: Xuban Intxausti – Produced by: Leire Larisgoitia – Camera / image / editing: Raúl Cuevas – Script: Anna Camps – Original Music: Izorel – Performed by: Sra. Polaroiska

Sra. Polaroiska talde artistikoak (Alaitz Arenzana eta María Ibarretxe) dantzako tailer bat antolatu du Plovdiven, Bulgarian. Bertan, ijito-etniako zenbait gaztek hartu dute parte eta, elkarrekin, dantza-ekitaldi bat prestatu dute hiriko erdigunean. Parte hartu duten gazteen eta antolatzaileen artean garatutako harremanari esker, Bulgariako erromaniarren egoera latza ezagutzeko aukera izango dugu. Kaleko dantzariak dokumentalak dantza, artea eta kultura aurreiritziaren, gizarte-bazterketaren edo ezberdina izatearen beldurraren aurkako antidotoak direla erakusten digu. Erakusketa hau Guggenheim Bilbao Museoaren TopARTE programaren barruan dago.

The art collective Sra Polaroiska (Alaitz Arenzana and Maria Ibarretxe) leads a dance workshop in Plovdiv (Bulgaria) with young Romani Gypsies to jointly prepare a dance show to be staged in the city centre. Out of the relationship established between the participants and the artists, emerges the precarious situation of the Romanies in Bulgaria. Street Dancers is a documentary about how dance, the arts and culture, are all antidotes against prejudice, social exclusion and the fear of difference. This exhibition places in Guggenheim Bilbao Museoa TopARTE program.

El colectivo artístico Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) lleva a cabo un taller en Plovdiv (Bulgaria) con jóvenes gitanos romanís, para, de manera conjunta, preparar un espectáculo de danza para ser representado en el centro de la ciudad. Aparte de la relación establecida entre las artistas y los participantes, en la pieza emerge la precaria situación de los romanís en Bulgaria. Street Dancers es un documento sobre cómo la danza, el arte y la cultura son antídotos contra los prejuicios, la exclusión social y el miedo a lo diferente. Esta exhibición se enmarca dentro del programa TopARTE de Guggenheim Bilbao Museoa.

 

Street Dancers DSS2016ko kultura enbaxadetako bat den Europa Transit proiektuaren dokumentala da, Plovdiven grabatu zen.

Street Dancers is a documentary filmed in Plovdiv as part of Europa Transit, one of the travelling embassies of San Sebastian 2016 European Capital of Culture.

Street Dancers es un documental filmado en Plovdiv como parte de Europa Transit, una de las embajadas itinerantes de 2016 Donosti/San Sebastián Capital Cultural

xubanintxausti.blogspot.com.es/

 

KAFE ANTZOKIA 22.00

SITUATION WITH OUTSTRECHED ARM Oliver Zahn / HAUPTAKTION ALEMANIA 30’

Author: Oliver Zahn – Direction/Choreography: Oliver Zahn – Performers: Sara Tarmburini – Technical direction: Anahí Pérez

© Andrea Kim Mariani _ AGF e Maria Laura Antonelli AGF

© Andrea Kim Mariani _ AGF e Maria Laura Antonelli AGF

Situation with outstretched arm kutsatutako keinu baten (arte)historiarekin egiten du lan: erromatar diosala, agur olinpikoa, theBellamy-salute, diosal germanikoa, Hitlerrendiosala. Keinu hau – margoetan asmatutako sinboloa eta antzerkian famatu egina, behin eta berriz mugimendu nazionalistek erabilia – ekintza artistiko eta politikoaren mugetan kulunkan dabil etengabean. Hala, performanceak lehenaldi kolektiboaren oinordetza inmaterialarekin nola jarduten dugun negoziatzen du, potere eta eszenaratzearen arteko harremana edo gorputzen diziplinaratze koreografikoa. Jokalari batentzako eta ahots baterako duetoa. Arteen politikari eta politikaren arteari buruzko ikerlana oin-oharrekin.

 

Situation with outstretched arm deals with the (art-)history of a contaminated gesture: the saluto romano, the olympic salute, the Bellamy-salute, the German salute, the Hitler salute. This gesture – as a symbol that was invented in painting, popularized in theatre and again and again instrumentalized by nationalist movements – hovers constantly on the border of artistic and political action. On this basis, the performance negotiates how we deal with the immaterial heritage of ourcollective pasts, the relation of power and staging as well as the choreographic disciplining of bodies. A duet for one performer and one voice, a study with foot notes on the politics of art and the art of politics.

Situation with outstretched arm Trata sobre la Historia (-del Arte) de un gesto contaminado: El saluto romano, saludo olímpico, la jura a la bandera Bellamy, el saludo alemán, el saludo de Hitler. Éste gesto –un invento creado en la pintura, luego popularizado en el teatro, y una y otra vez instrumentalizado por los movimientos nacionalistas- oscila constantemente en los límites de la acción artística y política. Partiendo de ésta base, la performance negocia nuestra relación con la herencia inmaterial de nuestros pasados colectivos, la relación del poder y el escenario, así como de la disciplina coreográfica de los cuerpos. Un dúo para un performer y una voz, un estudio con notas al pie de la política del arte, y del arte de la política.

hauptaktion.de/

 

TERAPIA SISTÉMICA BAI Eskola / Maitane Zalduegi  EUSKAL HERRIA 8’

Direction/Choreography: Maitane Zalduegi – Performers : Aitor Arabiurrutia, Aroa Blanco, Garbiñe Aranbarri, Marina Lapuente, Usue Martínez – Music:  Wim Mertens, “Often a bird”

Terapia sistémica ACT17Terapia sistemikoa mugimendu eta dantza ikerketa proposamen batetatik hasten da, mugimendu eklektikoko partitura batean burutzen dena, zentzurik gabea, hutsa, musika/mugimendu elkarretaratzeetatik sortua. Material horretatik sortze egitasmo esanguratsu bat hasiko da, mugimendu partitura “huts” bat, edukiez hornitu beharko dena.

 

Terapia sistémica arises from an investigation proposal in motion and dance that ends in an empty, eclectic and non-sense score, that emerges from association of motion and music. A relevant creation project is born from that starting point: A “void” movement score had to be endowed with content.

Terapia sistémica nace de una propuesta de investigación en movimiento y danza que se concluye en una partitura de movimiento ecléctico, sin sentido, vacía, que nace por asociaciones movimiento/música. Así, con este material comienza un proyecto de creación relevante, una partitura de movimiento “vacia” debía ser dotada de contenido.

bai-bai.net/bai/

 

LAS COSAS SE MUEVEN PERO NO DICEN NADA POLIANA LIMA MADRID 15’

Direction/Choreography: Poliana Lima – Performers: Ada Continente, Ainhoa Kerobia, Almudena Perez, Cecília, Espeso, Cris Manso, David Candela, Laura Cardona, Maddi Ruiz. – Lighting design: Cía Poliana Lima – Music: Vidal

 

Gauzak mugitu arren ez dute ezer esaten mugimendu aukeren eta iraunkortasunaren inguruko koreografia da. Modu abstraktu batean,dena mugimendu konstantean aritzearen ideian datza, gauza bizi guztiak mugimenduan baitaude. Izate hutsagatik, mugitze hutsagatik gauzek balioa dute eta edertasuna. Zentzu honetan, lan hau mugimenduabera eta konposizioa begiratzeko gonbitea da, modu logikoan ulertzeko beharrik gabe.

Las cosas se mueven pero no dicen nada is a choreography about the posibilities of motion and stillness. In an abstract way, the piece leans on the idea that everything in life is in a constant motion, that every alive beings move. For the simple fact of existing and moving, things are worth and beautiful. In that sense, the piece is an invitation to watch this movement and composition, without the strain to understand it in a logical way.

Las cosas se mueven pero no dicen nada es una coreografía sobre las posibilidades de movimiento y sobre la permanencia. De forma abstracta la pieza se apoya en la idea de que todo en la vida está enmovimiento constante, y que todas las cosas vivas se mueven. Por existir, por su puro moverse, las cosas tienen su valor y belleza. En este sentido, la pieza es una invitación a la contemplación de este movimiento y de la composición sin la presión de comprenderla de manera lógica.

facebook.com/poliana.lima.184