ACT 2018 is coming!!!!

CABECERA 15 años

[In English below]

[Abajo en castellano]

ETORKIZUNA

Artearen zeregin nagusia galderak egitea da, eta arte biziek, hauek zuzenago eta gordinago egin behar izaten dituzte. Zertarako ordea galderok? Gure inguru hurbila aztertu eta ulertzeko izan daitezke, baina baita etorkizuneko hura, irudikatzeko, aurreikusteko, mamituz joateko, aukerez betetzeko, bideratzeko, edota behar izanez gero saihesteko. Finean, hari erronka botatzeko.

Sorkuntzan beren bidea hasten duten artistek osatzen dute ACT JAIALDIA. 15 urteotako eskarmentuak erakutsi digu beraiek direla eszena etengabe berritzen dihardutenak. Dela jorratzen dituzten gaien gaurkotasunagatik, dela ikerketan jarritako grinagatik eta hartutako arriskuengatik, izan beren prestakuntza estetiko sakon aurreratuagatik edo teknikoki garatuagatik… Baina emaitzak ona izan beharko du, galdera berriak egin beharko ditu eta modu indartsuak erabili, bizi ditugun garai azkarrotan eta teknologia berrien estalpean, gure adimenak kitzikatu ahal izateko.

Edizio honetan, perspektiba berri batetik analizatuko ditugu nerabeen mitoak; 92ko Bartzelonara bueltatuko gara hiriaren instrumentalizazioa ikuskatu eta orduko neskatilengan izan zuen eragina jasotzeko; kapitalismoa mamutzar gisa, zurrupatzen gaituen Leviatan lez, irudikatzen duen metaforan murgilduko gara; eta gure irudiari, gure maskarei egin beharko diegu aurre.

ACT 2018-k errealitatea kolokan jarriko du, fikzioaren eta materiaren arteko, irudi eta gorputzaren arteko, txotxongiloaren eta eragilearen arteko  mugak lausotuko dizkigu.  Garaiotan, ez da harritzekoa etorkizuna birpentsatu asmoz, sistemari kritika egitea edo eta haren adierazleetako batzuk berreskuratzea.

ACT JAIALDIA maiatzaren 30etik ekainaren 2a bitarte ospatuko da Bilbo eta Barakaldon. Lau egunez mundu osotik etorritako hamabost eszena-lan inguru; ikastaroak eta artisten, programatzaileen eta ikusleen arteko topaketak izango ditugu.

Hemen eta orain, dugu etorkizuna. Egin erronka!

FUTURE

Art main function is asking questions and living arts make it in a direct and raw way. But, what are these questions for? Doubtless, to examinate and understand our closest environment, but also to imagine our future, to envisioning it, shaping it, fill it of possibilities, guiding or avoiding it if necessary. After all, to challenge it.

ACT FESTIVAL is composed of artists who emerge in the performing arts creation. A 15 years experience has shown us that are them who are continously renewing the scene. Due to the actuality of the topics, or because of its passion for research and the risks taken, or maybe due to their huge aesthetic preparation as well as of the technical development… the results must be quality, them must raise novel questions and use efective ways to stimulate our senses in this so accelerated time of virtual realities.

In this XV edition myths will be analyzed from a new perspective, we’ll go back to the Barcelona of 1992 to observe the instrumentalization of the city and its influence on girls bodies, we’ll also submerge in a metaphore about capitalism as huge monster, as a Leviatan which absorbs us or we’ll face our own image and our masks.

ACT 2018 will allow reality to be suspended, where isn’t clear what is fiction or materia, image or body, puppet or puppeteer. At the present time, it is not surprising the emphasis on the criticism of the system or the reapropiation of some of its significants to reconsider our future.

ACT FESTIVAL will be from 30th of May to 2nd of June in Bilbao and Barakaldo. Four days with 17 short pieces, performing arts masterclasses, encounters with artists, programmers and audience.

Updating continously the future of the escene. Dare to challenge it with them!

FUTURO

La función primordial del arte es hacer[se] preguntas, y las artes vivas, lo hacen de manera directa y cruda. Pero, ¿para qué nos sirven dichas preguntas? Sin duda alguna, para examinar y entender nuestro entorno más cercano, pero también para imaginar nuestro futuro, preverlo, darle forma, llenarlo de posibilidades, guiarlo o evitarlo si fuera necesario. Al fin y al cabo, para retarlo.

El FESTIVAL ACT se compone de artistas que emergen en la creación escénica. Una experiencia de 15 años nos ha demostrado que son ell=s quienes continuamente renuevan la escena. Bien por la actualidad de sus temáticas, bien por su pasión investigadora y los riesgos que asumen, sea por su gran preparación estética como por su desarrollo técnico… Pero el resultado deberá de ser de calidad, deberá plantear preguntas novedosas y utilizar formas efectivas para poder estimular nuestros sentidos en esta época tan acelerada de realidades virtuales.

En esta edición analizaremos mitos adolescentes desde una nueva perspectiva, volveremos a la Barcelona del 92 para observar la instrumentalización de la ciudad y su influencia sobre las entonces niñas, nos sumergiremos también en una metáfora sobre el capitalismo como gran monstruo, como Leviatán que nos absorbe o nos enfrentaremos a nuestra propia imagen, a nuestras máscaras.

ACT 2018 es un festival que pondrá en suspenso la realidad, donde no está claro qué es ficción y qué materia, imagen o cuerpo, títere o titiritero. En los tiempos que corren, no es de extrañar tampoco una incidencia en la crítica al sistema o la reapropiación de algunos de sus significantes para repensar nuestro porvenir.

ACT FESTIVAL se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en Bilbao y Barakaldo. Cuatro días con diecisiete piezas cortas, cursos de artes escénicas, encuentros con artistas, programadores y público.

Actualizando continuamente el futuro de la escena. Atrévete a retarlo junto a ell=s