DURI Dance Theatre of Seoul sets the ACT showcase

 

 

TÁngela y Koldo en Coreahe company Ángela y Koldo, winner of the ACT-DURI Korea Award 2017, is already in Korea to perform in the DURI Theatre of Seoul. Break a leg! Kaka zaharra!

DURI Dance Theatre has organized a ACT Festival Showcase, programming the winner of ACT-DURI 2017 award and also the korean company, Han Yang Bi, winner of ACT 2018 main award with their piece ‘Trigger Warning’.

 

 

 

 

 

ACT show Korea

ACT show Korea 2