ACT presents Shift Key, a European project for performing companies

Photo | Argazkia | Fotografía: Peter Stigter. Me, myselfie and I, by Katja Heitmann. ACT Festival 2015

Photo | Argazkia | Fotografía: Peter Stigter. Me, myselfie and I, by Katja Heitmann. ACT Festival 2015

 

Euskera | Castellano

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

 

ACT International Festival for Emerging Performing Artists begins this year Shift Key Project with the international network of festivals which is working with since 2003.

The Project, supported by Creative Europe, is focus in companies or creators which are in a middle stage of their career. For them, Shift Key will build bridges between emerging and consolidated circuits of the European scene.

Each festival from the network will propose, anually, 3 or 4 companies to be valorated by all the project members, and at least two the proposals will take part every year in Shift Key, receiving financing for marketing and traveling spenses to visit festivals. Besides, the festivals will ensure the assistance of programmers to the spectacles and will facilitate the companies mentoring. The program is completed with master classes taught by international and recognized professionals, debates and symposia, creative encounters among emerging artists that will work together, and with a network of events with artistic agents and workers from the cultural sector.

Shift Key network will also organize an audiences lab with the goal to identify new audiences, reach them, as well as know better the local public of each festival.

The festival that form the network with ACT Festival are Theater Festival MESS, from Sarajevo, short Theatre from Rome, BE Festival from Birmingham and ITS Festival from Amsterdam.

Shift Key follows in the wake of the previous project driven by the network, International Young Makers in Action, which also had European support and was focused in companies in the begining of their professional career.

 

ACTek Shift Key aurkezten du, eszena-taldeentzako Europa mailako egitasmoa

Fhoto | Argazkia | Fotografía: Persiguiendo a Patti Smith. ACT 2014

Fhoto | Argazkia | Fotografía: Persiguiendo a Patti Smith. ACT Festival 2014

Nazioarteko eszena berritzaileen jaialdi den ACTFESTIVALek aurton egitasmo berria hasten du, 2003tik aurrera sortu zuen nazioarteko jaialdi sarearen baitan.

Shift Key egitasmoa, Creative Europe-k diruz lagundutakoa, maila ertain batean kokatutako eszena-talde nahiz sortzaileei zuzendua dago, eta haientzat zubiak eraiki nahi ditu eszena berritzailearen eta honezkero kokaturakoen artean.

Sareko jaialdi bakoitzak aldiro hiruzpalau talde proposatuko ditu proiektuko bazkideek balora ditzaten eta guzietarik bina aurkeztuko dituzte jaialdiok. Sortzaileek marketinga lantzeko, edo jaialdietara joateko dirua jasoko dute. Jaialdiek, halaber, emanaldietara programatzaileak agertzea ziurtatuko dute, eta artistenganako tutoretzak antolatuko.

Taldeentzako programari atxiki dakizkio, nazioarteko profesionalek emandako eskolak, hitzaldiak edo sinposioak, artista berritzaileen sormenezko topaketak eta ordezkari artistikoen eta kultura sektorearen langileen arteko elkarretaratzeak.

SK sareak ikusleen laborategi bat ere antolatuko du, ikusle berriak identifikatu eta haiengana hurbildu nahian, hala nola tokian tokiko ikuslea hobeto ezagutu asmoz.

ACTFESTIVALekin sarean  dauden jaialdiak hauexek dira: Theater Festival MESS Sarajevo, SHORT Theatre Erroma, BE Festival Birmingham eta ITS Festival Amsterdam.

Shift Keyk aurreko egitasmo baten uberari jarraitzen dio horrela , International Young Makers in Action zeritzona, era berean Creative Europe-k lagundutakoa zena eta talde hasiberriei zegokiena.

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

ACT presenta Shift Key, un proyecto europeo para compañías escénicas

Photo | Argazkia | Fotografía: In human on her sleeves, Emma Fishwick. ACT 2012

Photo | Argazkia | Fotografía: In human on her sleeves, Emma Fishwick. ACT Festival 2012

ACT Festival Internacional de Escena Emergente inicia este año el proyecto Shift Key de la red internacional de festivales con la que lleva trabajando desde 2003.

El proyecto, financiado por Europa Creativa, está enfocado a compañías o creadores/as que se encuentran en un estadio medio de su carrera escénica y para quienes Shift Key tenderá puentes entre circuitos emergentes y consolidados de la escena europea.

Cada festival de la red propondrán anualmente a 3 o 4 compañías para ser valoradas por todos los integrantes del proyecto, y al menos dos de las propuestas participarán cada año en Shift Key, recibiendo financiación para marketing y gastos de viaje para visitar festivales. Los festivales asegurarán, además, la asistencia de programadores a los espectáculos y facilitarán una tutorización a las compañías participantes. El programa para las compañías se completa con la asistencia a master clases impartidas por reconocidos profesionales reconocidos internacionales, debates y simposios, encuentros creativos entre artistas emergentes que trabajarán juntos y una red de eventos con representantes artísticos y trabajadores del sector cultural.

La red Shift Key organizará también un laboratorio de audiencias con el objetivo de identificar a nuevos públicos y llegar a ellos, así como de conocer mejor a las audiencias locales de cada festival.

Los festivales que forman esta red junto con ACT Festival son Theater Festival MESS de Sarajevo, SHORT Theatre de Roma, BE Festival de Birmingham e ITS Festival de Amsterdam.

Shift Key sigue la estela de un proyecto anterior impulsado por la red, International Young Makers in Action, que también contó con apoyo de Europa Creativa y que se enfocaba en compañías que empezaban su carrera profesional.

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November