Workshops ACT 2019

Kamera eta gorputza – Camera and body – Cámara y cuerpo

Sra. Polaroiska / Euskal Herria / 4h

Sra Polaroiska-ren helburua kamera eta gorputzarekin lan egitea da gure ingurunea ulertzen saiatzeko beste modu batzuk bilatzeko;subjektuarengana  hurbidu, inguruan mugitu eta jokoaren arauak zehaztu. Gauzak kontroletik kanpo uzteko laborategia sortu  , bazterrean bizi, mugatik hurbil, non jakin-mina, desira eta dena desberdina izateko aukera errealitate bihurtuko diren.

Sra. Polaroiska aims to work using the camera and the body in search of other ways to try and understand our surroundings; approaching a subject, hovering around it, and defining certain rules for the game. Creating a laboratory where letting things get out of control, where living on the margins, on the edge, where curiosity, desire and the possibility that everything can be different, can become reality.

El objetivo de Sra Polaroiska es trabajar con la cámara y el cuerpo en busca de otras formas de intentar comprender nuestro entorno; acercarse a un sujeto, moverse alrededor de él y definir ciertas reglas para el juego. Crear un laboratorio donde dejar que las cosas se salgan de control, vivir al margen, al límite, donde la curiosidad, el deseo y la posibilidad de que todo puede ser diferente, pueden convertirse en realidad.

 Sra. Polaroiska (19) Sra. Polaroiska (12) Sra. Polaroiska (13) Sra. Polaroiska (14) Sra. Polaroiska (15) Sra. Polaroiska (16) Sra. Polaroiska (10) Sra. Polaroiska (17)  Sra. Polaroiska (11)

Eszenako alkimistak – Alchemists of the scene – Alquimistas de la escena

Ricardo Iniesta / Andalucía / 4h

Aktoreak dilema du aurrean, edo zuzendariaren eskutik doa eta ikuskizuneko mihise gainean haren pintzelkada bihurtzen da, edo bestela sortzaile gisa  aurkezten du bere burua, autorea eta  zuzendariarekin batera. azken honek muntaian  txertatuko duelarik materialea. Aktore-eskultoreak aurrean du filosofoaren harria aurkitzeko eszena ikertzeko erronka.

The actor/actress has a dilemma before him/her, or s/he lets be led by the director’s hand and becomes a brushstroke that s/he gives on the canvas of the show, or else s/he poses as another creator, together with the author and the director who invents a material that the latter sculpts and introduces into the assembly. The actor-sculptor has before her/him the challenge of investigating, of finding the philosopher’s stone, as an alchemist of the scene.

El actor tiene ante sí un dilema, o se deja llevar de la mano del director y se convierte en una pincelada que éste da sobre el lienzo del espectáculo, o bien se postula como otro creador, junto al autor y el director que inventa un material que éste último esculpe e introduce en el montaje. El actor-escultor tiene ante sí el reto de investigar, de encontrar la piedra filosofal, como un alquimista de la escena.

Ricardo Iniesta (1) Ricardo Iniesta (3) Ricardo Iniesta (2)