Eszena berritzaileen ACT Nazioarteko Jaialdiak 717 proposamen jaso ditu

actprueba2020-6

The ACT International Festival for Emerging Performing Artists, organized by Bizkaiko Antzerki Ikastegia (BAI), has received a total of 717 proposals to participate in the festival, which will take place between June 3 and 6, both in Barakaldo and Bilbao. This year has as its central theme identity.

The call for the reception of works has been opened for six months, from the end of the previous edition of the festival until December 31, 2019. Now it is time to choose the fifteen proposals that will participate in the contest at ACT 2020.

The selection committee is now in the selection process to close the program in early March. Among the proposals, 424 are international (59%) and come from 40 countries: Croatia, Germany, France, Austria, Italy, Canada, United States, Uruguay, Great Britain, Turkey, Greece, Netherlands, Israel, Iran, Taiwan , South Africa, Dominican Republic, Chile, Argentina, Mexico, Costa Rica, Russia, Ecuador, Czech Republic, Poland, Peru, Panama, Colombia, Lithuania, Cuba, Hungary, Finland, Egypt, Denmark, Syria, Cyprus, Bulgaria, Belgium, Switzerland, Bolivia.

Another 278 proposals come from Spain, of which 19 are from the Basque Country and 4 from Navarra. Finally, 15 proposals are co-productions between two or more countries (2%). Most of the proposals correspond to contemporary performing arts: dance, performance, physical theater, textual theater, object theater and circus, and many of them are interdisciplinary in these categories.

This is the seventeenth edition of the ACT festival. The high number of proposals received, and the high quality of the presented pieces, allow us to ensure that the festival has managed to settle and be known even to emerging artists from all around the world, who send their proposals every year.

_______________________________________________________________________

Bizkaiko Antzerki Ikastegiak (BAI) antolatzen duen eszena berritzaileen ACT Nazioarteko Jaialdiak, guztira 717 proposamen jaso ditu jaialdian parte hartzeko. Ekainaren 3tik, ekainaren 6ra ospatuko da, Barakaldon eta Bilbon. Aurten, jaialdiaren gai nagusia identitatea izango da.

Lanak jasotzeko deialdia sei hilabetetan zehar egon da irekita; aurreko edizioa bukatu zenetik, Abenduaren 31rarte. Orain, proposamen guzti horietatik, behin-betiko hamabostak aukeratzeko unea da. Hautaketa batzordea prozesuan murgildurik dago une honetan, Martxoaren hasieran kartela erabakita edukitzeko.

Proposamenon artean, 424 nazioartekoak dira (%59a), 40 herrialdeetatik datoz hain zuzen. Konkretuki, hauek dira herrialdeak: Kroazia, Alemania, Frantzia, Austria, Italia, Kanada, Estatu Batuak, Urugai, Bretainia Handia, Turkia, Grezia, Herbehereak, Israel, Iran ,Taiwan, Hego Afrika, Dominikar Errepublika, Txile, Argentina, Mexiko, Costa Rica, Errusia, Ekuador, Txekiar Errepublika, Polonia, Peru, Panama, Kolonbia, Lituania, Kuba, Hungaria, Finlandia, Egipto, Danimarka, Siria, Zipre, Bulgaria, Belgika, Suitza eta Bolivia.

Gainerako 278 proposamenak Estatu barrukoak dira, zeintzuetatik 19 Euskal Autonomia Erkidegokoak diren, eta 4 Nafarroakoak. Azkenik, 15 proposamen bi edo herrialde gehiagoren artean koproduzituak  izan dira (%2a).

Proposamenen gehiengoa arte eszeniko garaikideak dira: dantza, performance, antzerki fisikoa, antzerki testuala, objektuen antzerkia eta zirkoa, eta haietako asko, aurrekoen nahasketa dira.

Hau ACT jaialdiaren hamazazpigarren edizioa da. Proposamenen kantitatea altua eta kalitate handikoa da. Horrek jaialdiaren finkapena eta ezagupena ziurtatzen du. Gainera, ezagupen hori urtero artista berritzaileetaraino ere heldu da mundu osoan zehar.

________________________________________________________________________________

El Festival Internacional de Escena Emergente ACT, organizado por Bizkaiko Antzerki Ikastegia (BAI), ha recibido un total de 717 propuestas para participar en el festival, que se realizará entre el 3 y el 6 de junio, tanto en Barakaldo como en Bilbao. Este año tiene como tema central la identidad.

La convocatoria de recepción de trabajos ha estado abierta durante seis meses, desde que terminó la anterior edición del festival hasta el 31 de diciembre de 2019. Ahora es el momento de elegir las quince propuestas que participarán a concurso en ACT 2020. El comité de selección se encuentra ahora en el proceso de selección para cerrar el cartel a principios de marzo.

De entre las propuestas, 424 son internacionales (59%) y provienen de 40 países: Croacia, Alemania, Francia, Austria, Italia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Gran Bretaña, Turquía, Grecia, Países Bajos, Israel, Irán, Taiwan, Sudáfrica, República Dominicana, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Rusia, Ecuador, República Checa, Polonia, Perú, Panamá, Colombia, Lituania, Cuba, Hungría, Finlandia, Egipto, Dinamarca, Siria, Chipre, Bulgaria, Bélgica, Suiza, Bolivia.

Otras 278 propuestas son del Estado, de las cuales 19 son de la Comunidad Autónoma Vasca y 4 de Navarra. Por último, 15 propuestas son coproducciones entre dos o más países (2%).

El grueso de las propuestas se corresponden a artes escénicas contemporáneas: danza, performance, teatro físico, teatro textual, teatro de objetos y circo, y muchas de ellas son intederdisciplinares en estas categorías.

Esta es la edición décimo séptima del festival ACT. Tanto el elevado número de propuestas, recibidas como la gran calidad de las piezas presentadas, nos permite asegurar que el festival ha conseguido asentarse y ser conocido hasta para los artistas emergentes de alrededor del mundo que cada año nos mandan sus propuestas.