TOPAKETA – MEETING – ENCUENTRO

AZA 7 NOV 
LARUNBATA SATURDAY SABADO
BIDEBARRIETA LIBURUTEGIA 16:00

Nazioartekotzeari eta mugikortasunari buruzko topaketak; pandemia osteko aukerak eta ikuspegi berriak.
Meetings on Internationalization and Mobility; Opportunities and New Post-Pandemic Perspectives.
Encuentros sobre Internacionalización y movilidad; oportunidades y nuevas perspectivas post-pandemia. 

topaketactaddelogo2

Harreman eta mugikortasun formula berri jasangarriak sor daitezke egoera horretatik? Tokikoa versus nazioartekoa, zein dira benetako beharrak sortzen ari den sorkuntzan? Zer da ezinbestekoa eta beharrezkoa nazioarteko harremanetan?
Topaketa honen helburua kultur sektorearen mugikortasunaren eta garapenaren oinarri izan diren egiturak eta sistemak zalantzan jartzea da, topaketako parte-hartzaileen eta haien erakundeen ikuspegien bidez.
Mugikortasunaren inguruan ezarritako praktiken eta une honetan zer den garrantzitsua eta nola egin dezakegun eta egin behar dugun birplanteatzeko aukeraren inguruako eztabaida bat.
Topaketa hau ACTko partaideei eta ADDEko bazkideei irekia izango da, ala nola publiko orokorrarentzat.

What new formulas for more sustainable relations and mobility can emerge from this situation? What are the real needs in the emerging and not so emerging creation? What is essential and necessary in international relations?

¿Qué nuevas fórmulas de relación y movilidad más sostenibles pueden surgir de esta situación? Lo local versus lo internacional, ¿Cuáles son las necesidades reales en la creación emergente y no tan emergente? ¿Qué es lo imprescindible y necesario de las relaciones internacionales?