MESSAGE IN A BOTTLE

Ez dira betiko garai onenak ez eszenarako, ez bilkuratarako, ezta nazioartean mugitzeko ere.

Baina halakoa da geure jarduera, hartarako jaio zen.

Arrisku eta beldurrei aurrez begiratuta, saminean lagun izateko, elkarri indarra emateko, bultzada eskaintzeko, kemena kutsatzeko.

Jendartea berrantolatu eta berregokitzeko, bat eginda ezezagunari oldartzeko.

Heriotza onartu eta bizitza ospatzeko, iluntasunean mugitzen ikasi baina baita argitasunaz gozatzeko ere .

Ahuldadeak ametituz, sendotasunak indartuz, batak bestea babestuz, denon beharra dugunaz konturatuz bizitzen ikasteko.

Hau da gure baieztapena gaur. Hau geure beharra. Hona gatoz, ekaitzei aurre hartzeko, elkar lagunduz ibaiak igarotzeko, duguna banatu eta elkar osatzeko.

Gune osasuntsu eta arduratsu bat sortuz, segurua, kontrolatua.

Arima elikatzen baitu Arteak, negua igarotzeko beharrezkoa dena, laster barru berriz ere udaberriaren beroa eta alaitasuna etorriko direnaren esperantzan.

Izan jaialdi ona eta elkar zaindu.


It’s not the best time for the scene, for a meeting, or for moving internationally.

But such is our ACTivity, for that matter was born:

In anticipation of dangers and fears, to accompany one another in grief, to strengthen each other, to offer impulse, to infect courage…

United together to reorganize and rebuild the society, in order to attack ignorance.

To accept death and celebrate life, learn to move in darkness and to enjoy the light.

By accepting weaknesses, reinforcing strengths, protecting one another, and understanding what we all need in order to learn to live.

This is our assessment today. This is our need. We come here to deal with the storms, to help each other through the rivers, to share what we have and complete each other.

Let’s create a healthy, responsible safe area, controlled, but not dependent on fear, to seek answers and try out solutions, feeding with art our souls for winter, hoping that soon the heat and joy of spring will return.

Have a nice festival and take care of each other.


 

No son los mejores tiempos ni para la escena, ni para el encuentro, ni para moverse internacionalmente.

Pero así es nuestro quehacer, para ello nació.

Para hacer frente a los peligros y los miedos, para ayudarse en el dolor, para darse fuerza, para ofrecernos impulso, para contagiar valor.

Para reorganizar y readaptar la sociedad frente a lo desconocido.
Aceptar la muerte y celebrar la vida, aprender a moverse en la oscuridad y disfrutar de la claridad.

Admitiendo las debilidades, reforzando las virtudes, protegiéndonos mutuamente, dándonos cuenta de lo que necesitamos para aprender a vivir.

Esta es nuestra afirmación hoy. Esta es nuestra necesidad. Venimos aquí, para prevenir las tempestades, ayudándonos a pasar ríos, repartiendo lo que tenemos y completándonos mutuamente.

Creemos un espacio sano y responsable, seguro, controlado, para probar respuestas y buscar soluciones, alimentemos de arte el alma para pasar el invierno, esperando que dentro de poco vuelva el calor y la alegría de la primavera.

Tened buen festival y cuidaos.