AZA3NOV

AZAROAK 3 NOVIEMBRE
TEATRO BARAKALDO ANTZOKIA 18:00
Concurso 10€

MIAU MIAU MIAU (60′)
MELENA ANDROIDE MURCIA

Internetek, literaturak eta bideojokoek destilatutako uncanny-ren eraginez, piezak jendearen esposizioa, belaunaldi krisiak, konspiranoia edo indarkeria bezalako gaiei buruz hausnartzen du.

Influenced by the uncanny distilled from the Internet, literature and video games, the piece reflects on themes such as public exposure, generational crises, conspiranoia and violence.

Influenciada por el uncanny destilado de Internet, la literatura y los videojuegos, la pieza reflexiona sobre temáticas como la exposición pública, las crisis generacionales, las conspiranoias o la violencia. 

+info

AZAROAK 3 NOVIEMBRE 
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 20:00
Programa TopARTE
Concurso 4€           INSCRIBETE-IZENA EMAN

THE LESSON (15′)
LaSADCUM CATALUNYA

Jabetzearen eta collagearen bidez, THE LESSONek koreografiako “metraje aurkitu” gisa funtzionatzen du, eta Interneten osteko aroan dugun portaerari buruz hausnartzen du.

Through appropriation and collage, THE LESSON works as a choreographic ‘found footage’ reflecting on our behavior in the post-internet era.

A través de la apropiación y el collage, THE LESSON funciona como un «metraje encontrado» coreográfico que reflexiona sobre nuestro comportamiento en la era post-internet.

+info

SUBJECT OF INTEREST THE BOY FROM WHEREVER (15′)
ANGELOS PAPADOPOULOS GREECE

Mugimenduan dauden bi gorputzen aplikazio-eremuaren bidez, bitarteko espazioaren kontzeptuaren hedapena bilatzen dugu. Abiapuntu gisa normalizazio, ausazko eta dinamiko baten determinazioa izanik, hura eteteko gai den baldintza baterantz goaz. Baldintza hori gorputzen arteko komunikazioa da, kontaktu bisualaren bidez. Elkarrizketa hasteko uneak normaltasuna ezegonkortzen du, ingurunearen pertzepzio linealean etena sortzen du eta denbora hedatzen halabeharrez.

Through the scope of application on two bodies in motion we search for the expansion of the concept of the intermediate space. Having as a starting point the determination of a normalcy, random and dynamic, we move forward into a condition able to interrupt it. This condition is the communication between the bodies through the eye contact. The moment of inception of the dialogue unsettles the normalcy creating a discontinuity in the linear perception of the environment and expands time.

A través del ámbito de aplicación sobre dos cuerpos en movimiento buscamos la ampliación del concepto de espacio intermedio. Teniendo como punto de partida la determinación de una normalidad, aleatoria y dinámica, avanzamos hacia una condición capaz de interrumpirla. Esta condición es la comunicación entre los cuerpos a través del contacto visual. El momento de inicio del diálogo desestabiliza la normalidad creando una discontinuidad en la percepción lineal del entorno y expande el tiempo.

+info

T.R.Y.P.O.P.H.O.B.I.A (10′)
IVONA ITALIA

Hezurdura tripofobiko bat eratzen duen bitartekoa geometria da, baina giza gogamenaren ekarpen irudimentsuari esker bakarrik bihurtzen da beldurrerako ate aktibo, gizakiaren segurtasunik ezak eta paranoia islatuz.

The means by which a trypophobic skeleton is formed is geometry, which, however, only thanks to the imaginative contribution of the human mind, becomes an active gateway for fear; reflecting man’s insecurities and paranoia

El medio por el que se forma un esqueleto tripofóbico es la geometría, que, sin embargo, sólo gracias a la contribución imaginativa de la mente humana, se convierte en una puerta activa para el miedo; reflejando las inseguridades y la paranoia del hombre.

+ info