AZA5NOV

AZAROAK 5 NOVIEMBRE
BAI Eskola 10:00
WORKSHOP

CÍA MUCHA MUCHACHA

Encuentro con Mucha Muchacha: Jaia.zip

AZAROAK 5 NOVIEMBRE
TEATRO BARAKALDO ANTZOKIA 18:00
Concurso 10€

FLAW(30′)
HYE-RI PARK KOREA

Munduko lekurik erosoena, nire gela.
Bonbillak begi-globo gisa ikusten hasi naiz, arkatzak orratz gisa eta neure burua ispiluan islatuta
Irudimenezko espazio izugarri horren barruan, tonto patetiko bihurtzen naiz.

The most comfortable place in the world, my room. I start to look at light-bulbs as eye-balls, pencils as needles and myself reflected on the mirror as a monster. Inside the imaginary horrifying space, I am become a pathetic fool.

El lugar más cómodo del mundo, mi habitación. Empiezo a ver las bombillas como globos oculares, los lápices como agujas y a mí misma reflejada en el espejo como un monstruo. Dentro de ese espacio imaginario horrible, me convierto en una tonta patética.

BETWEEN (10′)
FLIRTY HORSE AUSTRIA

Gizona ezinegonean dago, hasi gabe, amaituta. Itzala du, eta duen bitartean, ez da izango edo izateari utziko dio . “Between” mugimendutik hasten da, gainerako guztia gero iristsiko da.

A man is without being, finished without beginning. He has a shadow, and will not be or cease to be as long as he has it. “Between” starts from movement, everything else comes later.

Un hombre está sin estar, acabado sin empezar. Tiene una sombra, y no será o dejará de ser mientras la tenga. «Between» empieza a partir de movimiento, todo lo demás llega después.

+info

#LOVEWINS (15′)
MUTUO CATALUNYA

#LOVEWINSek guztiontzako ezaguna den egoera bat aurkezten du. Nork ez du amestu maitasun-gezi bat edo lehen hitzordu erromantiko bat? Jende guztiarentzat sortutako dantza garaikideko pieza honek bi pertsonaia hauen lehen topaketan zehar gidatuko gaitu.

#LOVEWINS presents a situation familiar to everyone: who hasn’t dreamt of love at first sight or a romantic first date? This contemporary dance piece created for all audiences will take us through the first meeting of these two characters.

#LOVEWINS presenta una situación familiar para todos. ¿Quién no ha soñado con un flechazo de amor a primera vista o una primera cita romántica? Esta pieza de danza contemporánea creada para todos los públicos nos conducirá a través de del primer encuentro de estos dos personajes.

+ info

AZAROAK 5 NOVIEMBRE
SALA BBK ARETOA 20:00
Concurso 10€

WABI-SABI (20′)
KOMOCO ITALIA

Japonierazko “Wabi-Sabi” hitzak, munduaren ikuspegi bat eskaintzen du, iheskortasuna onartzean eta edertasuna gure bizitzaren “inperfektuan, eziraunkorrean eta osatugabean” aurkitzean zentratua. Wabi-sabik gure izaeraren esentzia aztertzen du haren itxurazko inperfekzioan

“Wabi-Sabi”, from the Japanese word, offers a world view centered on the acceptance of transience and finding beauty in the “imperfect, impermanent and incomplete” of our lives. Wabi-Sabi explores the essence of our nature in the apparent imperfection of it.

«Wabi-Sabi», de la palabra japonesa, ofrece una visión del mundo centrada en la aceptación de la fugacidad y en encontrar la belleza en lo «imperfecto, impermanente e incompleto» de nuestras vidas. Wabi-Sabi explora la esencia de nuestra naturaleza en la aparente imperfección de la misma.

+info

DÍAS FELICES (10′)
FRITSCH COMPANY MADRID

Egun zoriontsuak, 50eko hamarkadako emakumeen errealitate gordina erakusten du, ironia eta komikotasunetik. Menekotasuna, morrontzazko jarrera eta mendetasuna desiorik barnekoenekin uztartzen dira.

Días Felices (Happy Days) shows, with irony and comedy, the harsh reality of women in the 1950s. Subjugation, subservience and submission are combined with their most intimate desires.

Días Felices, muestra desde la ironía y la comicidad, la cruda realidad de las mujeres en los años 50. El sometimiento, la actitud servicial y sumisión se combinan con sus deseos más íntimos.

+ info

APERITIVO (25′)
LOSINFORMALLS CATALUNYA

“Aperitivo” Luis García eta Pere Josephen (Losinformalls) unibertsoaren aurkezpen txiki bat da. Mundua ulertzeko duten modua, artea eta bizitzaren aurrean duten jarrera aurkezteko elkartzen diren bi tipo serio, ordenatu eta oso diziplinatu dira. Kontraesanez, ironiaz eta umorez beteriko bizitza. Proposamen ausarta da, jolasaren, mugimenduaren, ahotsaren, barrearen boterearen eta barregarritasunaren bidez gauzatzen dena. Bertan, akatsak funtsezko eginkizuna du, ezarritakoa hausten duen eta bizitza eta artea sortzen dituen arrakala bat irekitzen duen tresna gisa.

Aperitivo is a small presentation of the universe of Luis García and Pere Joseph, Losinformalls. Two serious, orderly and very disciplined guys who come together to present their way of understanding the world, art and their attitude to life. A life full of contradictions, irony and humour. A daring proposal that is carried out through play, movement, voice, the power of laughter and ridicule where error plays a fundamental role as a tool that breaks with the established and opens a gap where life and art emerge.

“Aperitivo” es un a pequeña presentación del universo de Luis García y Pere Joseph, Losinformalls. Dos tipos serios, ordenados y muy disciplinados que se unen para presentar su manera de entender el mundo, el arte y su actitud ante la vida. Una vida llena de contradicciones, ironía y humor. Una propuesta atrevida que se lleva a cabo a través del juego, el movimiento, la voz, el poder de la risa y el ridículo donde el error juega un papel fundamental.

+ info