WORKSHOPS

OSTEGUNA/THURSDAY/JUEVES AZAROA 4 NOV BAI ESKOLA/10.00-14.00H

NOORTJE BIJVOETS (ArtEZ University of the Arts, Arnhem)

FERI DE GEUS (Le Grand Cru, Amsterdam)

‘Body and Belonging’

Feri de Geusek eta Noortje Bijvoetsek Amsterdamen egoitza duen Le Grand Cru erakundean lan egin dute azken bi hamarkadetan, dantzaren eta nortasunaren esparruan nazioarteko ingurunean, bai maila artistikoan, bai epe luzeko prestakuntza-ibilbideetan. Bere bazkideak Kubako Dantza Eskola Nazionaletik hasi eta Mendebaldeko eta Ekialdeko Afrikako azken urteetako konpainia gazteetaraino doaz. Beren lana jendeak bere kultura-inguruneari egiten dion ekarpenean oinarritzen da, nola erlazionatzen den berarekin pertsonalki eta nola itzul daitekeen publiko zabalago batengana.

Noortje Artezeko Dantza Graduko zuzendari izendatu berri dute, bertan dantza eta sorkuntza eskutik doaz.

Tailerrean, parte-hartzaileek beren eskarmentuan ikertu, eta inprobisaketatik abiatuta sortuko dute.

Info gehiago: https://legrandcrudance.nl/en/

https://www.artez.nl/en/courses/bachelor/dance

Feri de Geus and Noortje Bijvoets have been working over the last 2 decades from their Amsterdam based organisation Le Grand Cru  in the field of dance and identity in an international setting, both artisticly and in long term training trajectories. Partners vary from the Escuela Nacional de Danza de Cuba to the last years young companies in West- and East Africa. Their work is based on that what people bring in from their cultural background, how they relate to it personally and how this can be translated to a wider audience. 

Noortje has just been appointed as head of the Bachelor education of Dance at ArtEZ where dancing and creating go hand in hand.

More info: https://legrandcrudance.nl/en/

https://www.artez.nl/en/courses/bachelor/dance

Feri de Geus y Noortje Bijvoets han trabajado durante las últimas dos décadas desde su organización Le Grand Cru, con sede en Ámsterdam, en el ámbito de la danza y la identidad en un entorno internacional, tanto a nivel artístico como en trayectorias de formación a largo plazo. Sus socios van desde la Escuela Nacional de Danza de Cuba hasta las jóvenes compañías de los últimos años en África Occidental y Oriental. Su trabajo se basa en lo que la gente aporta de su entorno cultural, cómo se relaciona con él personalmente y cómo puede traducirse a un público más amplio.

Noortje acaba de ser nombrada directora de la formación de Grado en Danza en ArtEZ, donde la danza y la creación van de la mano.

En el taller, los participantes investigarán parte de sus antecedentes, improvisarán y crearán a partir de ellos.

Más info:

https://legrandcrudance.nl/en/

https://www.artez.nl/en/courses/bachelor/dance

OSTIRALA/FRIDAY/VIERNES AZAROA 5 NOV BAI ESKOLA/10.00-14.00H

CÍA MUCHA MUCHACHA

Encuentro con Mucha Muchacha: Jaia.zip

Mucha Muchacha dantza-konpainiak bere tailer-festa proposatzen du bertsio trinkoan, taldekako ospakizun-topaketa bat sorkuntzan izandako esperientziari buruz hitz egiteko eta kolektibo gisa martxan jartzeko, konpainiaren materialak partekatzeko eta Zeelanda Berriko hakaren bertsioa dantzatzera gonbidatzeko. Posible al da beste bide bat egitea konpainia estandarizatu bat izan gabe? Ride or die, zurekin hil arte. Gure punkatze-eskuliburua sortuz.

The dance company Mucha Muchacha proposes its workshop-party in compressed version, a meeting of collective celebration to talk about their experience in the creation and implementation as a collective, where to share materials of the company and invite to dance their version of the New Zealand haka. Is it possible to be makers and to trace another way not being a standardized company? Ride or die, with you until death. Generating our own manual to become punk.

La compañía de danza Mucha Muchacha propone su taller-fiesta en versión comprimida, un encuentro de celebración colectiva para charlar sobre su experiencia en la creación y puesta en marcha como colectivo, donde compartir materiales de la compañía e invitar a bailar su versión de la haka neozelandesa. ¿Es posible ser hacedoras y trazar otro camino no siendo una compañía estandarizada? Ride or die, contigo hasta la muerte. Generando nuestro propio manual de apunkamiento.

20 PAX. A PARTIR DE 15 AÑOS

LARUNBATA/SATURDAY/SÁBADO AZAROA 5 NOV ZIRKODOMOA/10.00-14.00H

TERESA BRAYSHAW

‘Finding Freedom of Movement with Feldenkrais’

Egun erdiko tailer artistiko/sortzaile topaketa hau jaialdiko artistek eta parte-hartzaileek elkar denbora pasa dezaten aukera bat da, etzanda, beren esperientziarekin sintonizatuz eta beren historiarekin nola berkonektatu deskubrituz, eurenarekin konektatzen duten beste pertsona batzuen aurrean.
Feldenkrais-en mugimendu leun eta kontzienteari, itzulgarritasunari, erosotasun eremuaren barruko lanari eta jakin-minari buruzko printzipioak erabiliz, egun erdiko tailer honek pertsonek gorputzaren inguruko asmoa eta arreta erabiltzen eta aldatzen ikas dezaten aukerak zabaltzen ditu.
Mesedez, ekarri arropa erosoa eta beroa.

This half day artistic workshop/creative encounter is an opportunity for festival artists and participants to spend time, lying down, tuning into their own experience and discovering how to reconnect with their own story in the presence of other people connecting with theirs.

Using the the Feldenkrais principles of gentle mindful movement, reversibility, working within the comfort zone and staying curious, this half day workshop opens up opportunities for individuals to learn how to use and shift both intention and attention around the body.

Please bring loose warm comfortable clothes.

Este taller artístico/encuentro creativo de medio día es una oportunidad para que los artistas del festival y los participantes pasen tiempo, tumbados, sintonizando con su propia experiencia y descubriendo cómo reconectar con su propia historia en presencia de otras personas que conectan con la suya.

Utilizando los principios de Feldenkrais sobre el movimiento suave y consciente, la reversibilidad, el trabajo dentro de la zona de confort y la curiosidad, este taller de medio día abre oportunidades para que las personas aprendan a utilizar y cambiar tanto la intención como la atención en torno al cuerpo.

Por favor, traed ropa cómoda y abrigada.