Noticias

ACT 2018 AWARDS

premios


ACT 2018 MAIN AWARD: 'Trigger Warning' by Yang Han BI (Korea)

2.000 € eta hilabeteko egoitza artistikoa BAIeko bilboko lokaleetan. 2000 € plus an scolarship for a 15 days artistic residence in Baibaiua Artistic Creation Center, Bilbao, and participate in ACT 2018 with the new production. 2000 euros más beca para una residencia artística de 15 días en el centro de creación Baibaiua en Bilbao y participación en el ACT 2018 con su nueva producción.

Hasieran izerdi batean eduki gaituzte, zer demontre ikusiko dugu? Ondoren,, beren unibertsora gonbidatu gaituzte. Oso unibertso berezko umoretsu eta energetikoa. Estetika arraro kementsua sortu dute, berau aztertzeko jakinmina eraginez gugan. Epaile bezala beren arriskua besarkatu dugu hala nola beren aukera ausartak, halako performance punky ustekabekoa sortzeko.

In the beginning they kept us sweating, what the hell were we going to see? Then we were invited to their universe. A very particular and energetic universe with humour. They created a strong strange aesthetic that intrigues you to explore it with them. As a jury we embraced their risk and their bold choices that created a surprising punky performance.

Al comienzo nos han hecho sudar, ¿qué demonios vamos a ver? Es entonces cuando nos han invitado a su universo. Uno muy particular y energético. Han creado una estética muy poderosa que te intriga a explorarla con ellas. Como juradas hemos abrazado su riesgo y sus atrevidas elecciones que han creado esta sorprendente performance punky.

 

ACT 2018 MAIN AWARD: Trigger Warning - Yang Han Bi (Korea)

ACT 2018 MAIN AWARD: Trigger Warning – Yang Han Bi (Korea)

ACT-DURI Korea: 'Palma' by Cíe. Caminante (Belgium)

Irabazleak koreako Duri Dance Theatren antzeztuko du bidaia eta egonaldia barne dagoela. In collaboration with the Duri Dance Theatre from Seul, Korea. The winner piece will be scheduled during the 2017-2018 programmation of the theatre with travel expenses and accomodation included. En colaboración con el Duri Dance Theatre de Seúl, Corea. La pieza ganadora será programada dentro de la temporada 2017-2018 en la programación del Duri Dance Theatre con gastos de viaje y alojamiento cubiertos.

 

Ustekabean harrapatu gaituen performer handi bat ikusi dugu, lanaren garapen interesgarriarekin irabazi gaituena. Performance indartsu honek ikusle berriak merezi baititu. Duri Antzokitik hasita.

We saw a great performer who caught us by surprise and won us over with an interesting evolution of the piece.  A powerful performance that deserves more audiences. Starting at Duri Theatre.

Hemos visto a una gran performer que nos ha capturado por sorpresa y Ganado a través de una evolución interesante de la pieza. Una performance poderosa que merece más audiencias. Comenzando por Duri Theatre.

ACT-DURI Korea Award: Palma - Cíe. Caminante (Belgium)

ACT-DURI Korea Award: Palma – Cíe. Caminante (Belgium)

ACT-BAD Bilbao: 'Confetti' by Emilien Truche y Guillaume Auzépy (Germany)

BAD Jaialdiaren antolakuntzak eskainia. Jaialdia udaletxeak antolatzen du eta saria bertan programatua izatean datza, datorren urrian 2019. The winner company will be scheduled in BAD Festival (Bilbao Antzerki Dantza) in 2019. Travel expenses, accomodation and cachet stipulated by BAD, included. La compañía ganadora será programada dentro del Festival BAD (Bilbao Antzerki Dantza) en 2019. Pago de viajes, estancia y caché estipulado por el BAD.

 

Bere diziplinara hurbiltzeko modu berria ikusi dugu. Lan honek gai pertsonal gatazkatsu bat hartzen du kontutan. . BADeko ikuslea gu bezainbeste harrituko duela.

We saw a new approach to its discipline. It was a performance that touched upon personal confronting theme. We hope it will surprise the audience of BAD as much as it did us.

Vemos una aproximación nueva a su disciplina. Ha sido una actuación que toma en consideración un tema de confrontación personal. Esperamos que sorprenda a la audiencia de BAD tanto como nos ha sorprendido a nosotras.

ACT-BAD Bilbao: Confetti - Emilien Truche & Guillaume Auzépy (Germany)

ACT-BAD Bilbao: Confetti – Emilien Truche & Guillaume Auzépy (Germany)

SPECIAL MENTIONS

Best Direction: Las Huecas for ‘Projecte 92’ (Catalunya)

Collage gordin bat, gai larri bati egindako hurbiltze desberdinez osatua. Pentsa erazi digute, eta barrea eragin digute. Beren antzerki lengoaiak eta konpromiso politikoak etorkizunean ukituko dituzten gaiekiko eta lanekiko ikusmina sortu digute.

A raw collage of different approaches with an urgent theme. They made us think, they made us laugh.  Their theatrical language and political engagement made us curious about new works and other topics they will touch upon.

Un crudo collage de diferentes acercamientos a un tema urgente. Nos hacen pensar, reír. Su lenguaje teatral y compromiso político nos pone expectantes sobre sus nuevos trabajos y y otros temas que tratarán.

Mention Best Direction: Projecte 92 - Las Huecas (Catalunya)

Mention Best Direction: Projecte 92 – Las Huecas (Catalunya)

Best Performer: Daniball for ‘Iocari’ (Aragón / Belgium)

Ikuslea harrapatzeagatik, bere narratibaz, presentziaz, energiazko estiloaz, ikertze fisikoaz eta perfekzioaz.

To capture the audience with his narrative, his presence, energetic style and physical research and perfection.

Por capturar al público con su narrativa, su presencia, su estilo energético, investigación física y perfección.

Mention Best Performer: Iocari - Daniball (Aragón/Belgium)

Mention Best Performer: Iocari – Daniball (Aragón/Belgium)

ACT 2018 PICTURES

JUNE 2 – KAFE ANTZOKIA 22.00 – Closing&Awards

FITXAK ARTISTIKOA | ARTISTIC FILES | FICHAS ARTÍSTICAS [PDF]: Kali_Sandman_Sabine Molenaar | Qué hacen las cosas_Robin Boon Dale |We-Ding!_Los Moñekoss
KAFE ANTZOKIA 22.00

‘Kali’, the videodance by Sandman & Sabine Molenaar, closes ACT 2018

‘KALI’

Sandman & Sabine Molenaar. Belgium 11′

Zeure itzalarekin dantzan zabiltzan hegian, biluzik egotetik maskara janzterako jarioa emeki gertatzen den lekuan, hiru emakumezko irudi ilusio eta desilusioaren arteko harmonia aurkitu nahian dabiltza, «ukigabe»en xalotasuna xede.

In the fringe where you dance with your shadow, where being naked flows seamlessly into being masked, three female figures try to find a harmony between illusion and disillusion in their longing for the innocence of the ‘untouched’.

En el límite donde bailas con tu sombra, donde estar desnudo fluye sin problemas hacia el ser enmascarado, tres figuras femeninas intentan encontrar una armonía entre la ilusión y la desilusión en su anhelo por la inocencia de los “intactos”.

Robin Boon Dale, winner of ACT Award 2017 in BE Festival of Birmingham, presents ‘¿Qué hacen las cosas?’

‘¿QUÉ HACEN LAS COSAS?

Robin Boon Dale. United Kingdom. 30′

An innovative approach to the circus where physic comedy and pseudo-philosophy guide us through juggling and a motivational speech pronounced by a man in swimsuit.

Con una retórica encantadora, esta clase magistral nos invita a valorar las cosas cotidianas y lo obvio desde otra perspectiva y a través del humor.

Zirkura hurbiltzeko modu berritzailea hau. Bertan, komedia eta sasi-filosofiaren bitartez malabarren munduan eta bainujantzidun baten motibazio-hitzetan murgilduko gara.

¿Qué hacen las cosas? Robin Boon Dale. United Kingdom. 30'

‘We-Ding!’, el nuevo trabajo de ‘Los Moñekos’, broche final de ACT 2018

‘WE-DING!’

Los Moñekos. Catalunya. 20′

The Catalan company Los Moñekos, winners of ACT Award 2017 to the Best Short Piece with ‘YI-HA’, presents in this XV edition of the festival their new work, ‘We-Ding!’.

We-Ding! Bi emaztegairentzako ikuskizuna da. Guztiok zarete ongi etorriak.

El sábado 2 de junio nos vamos de bodorrio… ¿o no?

We-Ding! is a show for two brides. You all are invited. It isn’t necessary to confirm. The date is in front of the town church, at pike time. Don’t forget to bring the rice!

JUNE 1 – TEATRO BARAKALDO 19.00 – KAFE ANTZOKIA 22.00 – Contest session

FITXAK ARTISTOA | ARTISTIC FILES | FICHAS ARTÍSTICAS [PDF]: Lo.Li.Ta_La Taimada |LOOP_Atom theatre | Confetti_Emilien truche | Volitant_Gobi dance company | At one point_RLP | Trigger Warning_Yang Han Bi
TEATRO BARAKALDO 19.00

Lo.Li.Ta’, xalotasunarena, objektu bihurturiko edertasunarena eta degradazioarena

‘Lo.Li.Ta.’

La Taimada. Catalunya. 27′

Lolita, izena ahoskatu orduko burura datorkigun hura, hiru silaba mingarritan idazten da. Lo.Li.Ta adierazlea eta adierazia da aldi berean; sonoritatea ere bada, irudiak eskaintzeko itzelezko gaitasuna duena: xalotasunarena, objektu bihurturiko edertasunarena eta degradazioarena.

 ‘Loop’ o cómo se conectan los cuerpos, ATOM Theatre

‘LOOP’

ATOM Theatre. Bulgaria. 15′

The project is based on the simple meaning of the loop – “Curving or doubling of a line so as to form a closed or partly open curve within itself through which another line can be passed or into which a hook may be hooked.” It is an investigation of how bodies connect, communicate and how the relationship can be transformed into an infinite trap.

 Who is the man? Who is the puppet? Emilien Truche presents ‘Confetti’

‘CONFETTI’

Emilien Truche and Guillaume Auzépy – HMDK-HEAR. Germany. 15′

En un salón de fiestas, dos personas están sentadas frente a frente, como si se hubieran congelado de repente. ¿Quiénes son esos dos dobles?

Confetti animazioaren arauez ari zaigu, eta galde egiten digu: nor da noren jolas?

Who is the man? Who is the puppet? Is this party already over?

Confetti. Emilien Truche and Guillaume Auzépy/HMDK-HEAR. Germany. 15'

KAFE ANTZOKIA 22.00

‘Volitant’: an intermediate state between here and there, by Góbi Dance Company

‘VOLITANT’

Góbi Dance Company. Hungary. 24′

La nueva performance de Rita Góbi presenta el estadio intermedio entre “no estar ya aquí” y “no estar allí todavía”, guiándonos al mundo de la metamorfosis.

Rita Góbi’s new performance presents the intermediate state of “already not here” and “not there yet”.

Rita Góbiren performance berria «hemen ez jadanik» eta «oraindik han ez» artean dagoen bide erdiko egoera aurkeztera dator, metamorfosiaren mundura garamatzala.

Nuestra imagen frente al espejo. ‘At One Point’, de RL/P

‘AT ONE POINT’

RL/P. United Kingdom. 30′

Argitasun miragarriko momentuez hausnarketa, ispilu pareko irudiari aurre egite hutsa inspirazio. Ibilaldi bat buruan bizi zaizkigun etengabeko pentsamenduetan barrena.

It is a walk through the thoughts that constantly inhabit our minds. Philosophical, revelatory, insignificant, surreal thoughts.

Dos intérpretes usan sus cuerpos para animar estos pensamientos, visualizarlos o subvertirlos o lanzarlos en series de acciones simples.

Yang Han Bi plays with ‘Trigger Warning’ concept from Roxanne Gay’s book, ‘Bad Feminist’

‘TRIGGER WARNING’

Yang Han Bi. Korea. 20′

El trabajo empieza a partir de la historia sobre los efectos del asociacionismo introducidos en el libro de Roxane Gay, Mala Feminista. Roxane habla de la limitación del “trigger warning” o advertencia sobre contenidos, e insiste en que la gente que ha vivido un trauma tiene que tratarse a sí misma para superarlo.

Horretan dago lana oinarrituta, baina «besteekiko harremanak» ditu ardatz, eta «aurre egitearen» garrantzia.

The work started from the story about the effects of associationism introduced in Roxane Gay’s Book, Bad Feminist. Roxane tells about the limitation of ‘Trigger warning’, and insists that people who experience traumas should cure themselves in order to overcome them. The work is based on it but focuses on the ‘relationships with others’, and ‘facing’ more.

Trigger Warning. Yang Han Bi. Korea 20'

Trigger Warning. Yang Han Bi. Korea 20′


											

MAY 31 – TEATRO BARAKALDO 19.00 – KAFE ANTZOKIA 22.00 – Contest session

FITXAK ARTISTOA | ARTISTIC FILES | FICHAS ARTÍSTICAS [PDF]: WRECK-List of extinct species_Insiemi Irrealy |
 Liov_Diego Sinniger | Projecte 92_Las huecas | Palma_Cie Caminante | We've Got Each Other_Paul O'Donnell
TEATRO BARAKALDO 19.00

‘WRECK-List of extinct species’, Leviatán, capitalismo o un monstruo legendario

‘WRECK- List of extinct species’

Insiemi Irreali. Belgium. 30′

WRECK – Desagerturiko espezieen zerrenda diziplina arteko performancea da, mugimendua, hotsak eta arte bisualak uztartzen dituena.

Una enorme bolsa de plástico como una escultura suave, llena de aire, se mueve en el espacio. Como un cazador.

WRECK-List of extinct species is an interdisciplinary performance mixing movement, sound and visual art. A huge black plastic soft sculpture inflated of air moves in the space. As a hunter. This object could be considered as an allegory of Leviathans or of undersea legendary monsters, or a metaphor of Capitalism, human conditions, etc.

‘We’ve got each other’, ¡el musical de Bon Jovi!

‘WE’VE GOT EACH OTHER’

Paul O’Donnell. United Kingdom. 30′

With the modern jukebox musical traditionally comes a multi-talented cast, a live band (or orchestra if you are lucky), opulent sets and decadent costumes, extravagant dance routines, dramatic key changes and the odd hydraulic lift or two.

 

KAFE ANTZOKIA 22.00

‘Projecte 92’, repaso a la Barcelona de las Olimpiadas con Las Huecas

‘PROJECTE 92’

Las Huecas. Catalunya. 30′

¿En qué medida la efeméride olímpica de Barcelona tiene relación con los proyectos de futuro y los discursos que, de pequeñas, significaban vuestras vidas?

What links are there between the body of a girl born in the year 92 and the instrumentalization of an entire city?

Haurtzaroari buruzko lana da hau, atzera begirada bat, bizi dugun hirian kokatzen gaituena umore onez, nostalgiaz zein punk ukituaz.

 

‘Liov’, bizirik atera vs. ganoraz bizi

‘LIOV’

Diego Sinniger. Catalunya. 15′

LIOVen, aldi berean bat eta jende oro  diren bi pertsonaiek aurre egiten diote elkarri oholtzan, alde banatako desioen arteko gatazkak bultzatuta: bizirik atera vs. ganoraz bizi. Haietako batek hartua du erabakia, bere zauri eta beldurren aurka matxinatuko da, borrokan arituko da, buruz buru, soinean daraman maskararekin, horren pisua dagoeneko jasanezina bihurtu baita.

In LIOV, two characters are also just one and everyone –they face themselves on the stage, pushed by a conflict between their opposite wishes: survive vs. live good. One of them decides to rebel against his own wounds and fears: he faces a duel against his own mask, whose weight is unbearable.

‘Palma’, carne y sonido, de Cie. Caminante

‘PALMA’

Cie Caminante. Madrid / Belgium. 15′

Palma puede ser un golpe a otra palma, desembocadura de alegría o canal para traer a la luz un dolor que quiere voz.

Palma can be a clap to another palm, mouth of joy or channel to put into the light pain that wants voice.

Palma izan daiteke esku-ahurrek elkar jotzea, baita poztasunaren irtenbide ere, edo ahots beharrean dagoen mina azaleratzeko baliabide.

Palma. Cíe Caminante. Madrid / Belgium.