Noticias

Around 800 proposals from 65 countries participate in ACT call 2019

mapapropuestas

Euskaraz behererago | Más abajo en castellano

The 16th edition of ACT International Festival for Emerging Performing Artists, promises. Not only because of the thread this 2019 will be the risk, but also because we have received 778 proposals from different countries, from Georgia to South Africa going through China, which make up an overview of the most current international stage trends. This year the festival has done a qualitative leap, attaining presence in countries where it did not arrive before, and significantly increasing the number of proposals from previous years. The selection process will be very demanding, attending always, to quality and originality, and will end with the selection of a dozen of pieces that, finally, will participate in the contest.

Most of the participating companies keep being from Spain. Other countries with a strong presence in this call for proposals are Germany, Argentina, France and Italy. Besides, it is remarkable the increasing participation of Basque companies, with 26 proposals, double than the last edition.

The raising of dance proposals has been last years trend, which is maintained this year with 291 proposals of this gender. However, ACT seeks to attract performers with different escenic languages ​​and this goal has been achieved, with 116 pieces of textual Theater, 140 of performance and 81 of phisical theater or circus. The rest of the proposals have been calified as others, which means that they are mostly hybrids of several genders.

ACT International Festival for Emerging Performing Artists takes place this year from 28th of May to 1st of June in Guggenheim Bilbao Museum, Kafe Antzokia and Barakaldo Theater, with around 12 short pieces for contest and other three or four of exhibition. The program is completed with workshops and masterclasses. The 16th festival edition is shaping up as the essential evemt to openj the 2019 summer season of the international escene.

65 herrialdetako ia 800 proposamenek parte hartu dute Act 2019 deialdian

ACT Nazioarteko Eszena Berritzaileen XVI. Jaialdia oparoa izango da. Ez bakarrik 2019ko ardatza arriskua izango delako, aurten 778 proposamen oso desberdin jaso baititugu, 65 herrialdetatik etorriak, Georgiatik Hego Afrikara, nazioarteko joera eszenikoen panoramika osatzen dutenak. Hamasei urtez jaialdia egin eta abangoardiako artistak programatzen aritu ondoren, aurten jauzi kualitatiboa izan da jaialdirako, lehen heltzen ez ginen herrialdeetako artistengana iristea lortu baitugu eta beste urte batzuk baino askoz proposamen gehiago jaso baititugu. Aukeraketa prozesua, beraz, oso zorrotza izango da,  kalitate- eta originaltasun-irizpideen araberakoa, beti bezala, eta azkenean, lehiaketan parte hartuko duten dozena bat pieza hautatuko dira soilik.

Parte hartzen duten konpainia gehienek espainiarrak izaten jarraitzen dute, eta jarraian Alemania, Argentina, Frantzia eta Italia daude. Gainera, Euskadiko konpainien parte hartzea handitu egin da, 26 proposamenekin, iazko bikoitza.

Azken urteotako joera dantza-proposamenen gorakada izan da, eta aurten, berriz,ere genero horretako 291 proposamen daude. Hala ere, ACT-etik hainbat lengoaiarekin artista eszenikoak erakartzea bilatzen genuen, ahalik eta   jaialdi askotarikoena programatzeko. Aurten, beste genero batzuetako proposamenak handitzea lortu dugu, testu-antzerkiko 116 lan, 140 performance eta 81 antzerki fisiko/zirkoko. Gainerako proposamenak beste batzuk bezala kalifikatu dira, eta gehienak hibridoak dira.

ACT Nazioarteko Eszena  Berritzaileen Jaialdia maiatzaren 28tik ekainaren 1era bitartean ospatuko da Guggenheim Bilbao Museoan, Kafe Antzokian eta Teatro Barakaldon. Jaialdiaren XVI. edizioa 2019ko udako denboraldia irekitzeko eta nazioarteko joerak ikusteko ezinbesteko hitzordua izango da.

Casi 800 propuestas de 65 países participan en la convocatoria de ACT 2019

La XVI edición de ACT Festival Internacional de Escena Emergente, promete. No solo porque el tema guía de este 2019 será el riesgo, sino porque además hemos recibido 778 propuestas muy diversas, llegadas de 65 países distintos, desde Georgia a Sudáfrica, pasando por China, que componen una panorámica de las tendencias escénicas internacionales más actuales. Este año ha supuesto un salto cualitativo para el festival, que ha logrado presencia en países a los que antes no llegaba y ha visto muy incrementado el número de propuestas respecto a otros años. El proceso de selección será muy exigente atendiendo, como siempre, a criterios de calidad y originalidad, y finalizará con la selección de una docena de piezas que, finalmente, participarán en el certamen.

La mayoría de las compañías participantes siguen siendo estatales. Otros países con amplia presencia en el festival son Alemania, Argentina, Francia e Italia. Además, destaca el aumento de participación de compañías de Euskadi, con un total de 26 propuestas, el doble que en la pasada edición.

La tendencia de los últimos años ha sido un aumento de las propuestas de danza, tendencia que se mantiene este año con 291 propuestas de este género. Sin embargo, desde el ACT buscábamos atraer a artistas escénicos con distintos lenguajes y este año hemos logrado el objetivo, recibiendo 116 obras de teatro textual, 140 de performance y 81 de teatro físico o circo. El resto de propuestas han sido calificadas como otros y son en su mayoría híbridos de varios géneros.

ACT Festival Internacional de Escena Emergente se celebra este año entre el 28 de mayo y el 1 de junio en el Guggenheim Bilbao Museoa, Kafe Antzokia y Teatro Barakaldo, con 12 piezas breves a concurso y otras tres o cuatro de exhibición. El programa se completará, como otros años, con talleres y master clases. La XVI edición del festival se perfila como la cita esencial para abrir la temporada escénica internacional de verano en 2019.

newsletteract

ACT presents Shift Key, a European project for performing companies

Photo | Argazkia | Fotografía: Peter Stigter. Me, myselfie and I, by Katja Heitmann. ACT Festival 2015

Photo | Argazkia | Fotografía: Peter Stigter. Me, myselfie and I, by Katja Heitmann. ACT Festival 2015

 

Euskera | Castellano

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

 

ACT International Festival for Emerging Performing Artists begins this year Shift Key Project with the international network of festivals which is working with since 2003.

The Project, supported by Creative Europe, is focus in companies or creators which are in a middle stage of their career. For them, Shift Key will build bridges between emerging and consolidated circuits of the European scene.

Each festival from the network will propose, anually, 3 or 4 companies to be valorated by all the project members, and at least two the proposals will take part every year in Shift Key, receiving financing for marketing and traveling spenses to visit festivals. Besides, the festivals will ensure the assistance of programmers to the spectacles and will facilitate the companies mentoring. The program is completed with master classes taught by international and recognized professionals, debates and symposia, creative encounters among emerging artists that will work together, and with a network of events with artistic agents and workers from the cultural sector.

Shift Key network will also organize an audiences lab with the goal to identify new audiences, reach them, as well as know better the local public of each festival.

The festival that form the network with ACT Festival are Theater Festival MESS, from Sarajevo, short Theatre from Rome, BE Festival from Birmingham and ITS Festival from Amsterdam.

Shift Key follows in the wake of the previous project driven by the network, International Young Makers in Action, which also had European support and was focused in companies in the begining of their professional career.

 

ACTek Shift Key aurkezten du, eszena-taldeentzako Europa mailako egitasmoa

Fhoto | Argazkia | Fotografía: Persiguiendo a Patti Smith. ACT 2014

Fhoto | Argazkia | Fotografía: Persiguiendo a Patti Smith. ACT Festival 2014

Nazioarteko eszena berritzaileen jaialdi den ACTFESTIVALek aurton egitasmo berria hasten du, 2003tik aurrera sortu zuen nazioarteko jaialdi sarearen baitan.

Shift Key egitasmoa, Creative Europe-k diruz lagundutakoa, maila ertain batean kokatutako eszena-talde nahiz sortzaileei zuzendua dago, eta haientzat zubiak eraiki nahi ditu eszena berritzailearen eta honezkero kokaturakoen artean.

Sareko jaialdi bakoitzak aldiro hiruzpalau talde proposatuko ditu proiektuko bazkideek balora ditzaten eta guzietarik bina aurkeztuko dituzte jaialdiok. Sortzaileek marketinga lantzeko, edo jaialdietara joateko dirua jasoko dute. Jaialdiek, halaber, emanaldietara programatzaileak agertzea ziurtatuko dute, eta artistenganako tutoretzak antolatuko.

Taldeentzako programari atxiki dakizkio, nazioarteko profesionalek emandako eskolak, hitzaldiak edo sinposioak, artista berritzaileen sormenezko topaketak eta ordezkari artistikoen eta kultura sektorearen langileen arteko elkarretaratzeak.

SK sareak ikusleen laborategi bat ere antolatuko du, ikusle berriak identifikatu eta haiengana hurbildu nahian, hala nola tokian tokiko ikuslea hobeto ezagutu asmoz.

ACTFESTIVALekin sarean  dauden jaialdiak hauexek dira: Theater Festival MESS Sarajevo, SHORT Theatre Erroma, BE Festival Birmingham eta ITS Festival Amsterdam.

Shift Keyk aurreko egitasmo baten uberari jarraitzen dio horrela , International Young Makers in Action zeritzona, era berean Creative Europe-k lagundutakoa zena eta talde hasiberriei zegokiena.

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

ACT presenta Shift Key, un proyecto europeo para compañías escénicas

Photo | Argazkia | Fotografía: In human on her sleeves, Emma Fishwick. ACT 2012

Photo | Argazkia | Fotografía: In human on her sleeves, Emma Fishwick. ACT Festival 2012

ACT Festival Internacional de Escena Emergente inicia este año el proyecto Shift Key de la red internacional de festivales con la que lleva trabajando desde 2003.

El proyecto, financiado por Europa Creativa, está enfocado a compañías o creadores/as que se encuentran en un estadio medio de su carrera escénica y para quienes Shift Key tenderá puentes entre circuitos emergentes y consolidados de la escena europea.

Cada festival de la red propondrán anualmente a 3 o 4 compañías para ser valoradas por todos los integrantes del proyecto, y al menos dos de las propuestas participarán cada año en Shift Key, recibiendo financiación para marketing y gastos de viaje para visitar festivales. Los festivales asegurarán, además, la asistencia de programadores a los espectáculos y facilitarán una tutorización a las compañías participantes. El programa para las compañías se completa con la asistencia a master clases impartidas por reconocidos profesionales reconocidos internacionales, debates y simposios, encuentros creativos entre artistas emergentes que trabajarán juntos y una red de eventos con representantes artísticos y trabajadores del sector cultural.

La red Shift Key organizará también un laboratorio de audiencias con el objetivo de identificar a nuevos públicos y llegar a ellos, así como de conocer mejor a las audiencias locales de cada festival.

Los festivales que forman esta red junto con ACT Festival son Theater Festival MESS de Sarajevo, SHORT Theatre de Roma, BE Festival de Birmingham e ITS Festival de Amsterdam.

Shift Key sigue la estela de un proyecto anterior impulsado por la red, International Young Makers in Action, que también contó con apoyo de Europa Creativa y que se enfocaba en compañías que empezaban su carrera profesional.

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

Joseba Lazkano, ACT Festival director, in the Shift Key meeting in Sarajevo the 28th of November

ACT 2019 XVI Edition. New image

The new festival image is here! The design and photography has been done by Fer Montoya and, this year, the model is Sabina Peca. This XVI edition will be from May, 29 to June, 1. We’ve already received around 300 proposals from all around the world, from Cuba to Lithuania, so this is going to be a very varied edition. There is still one month left to apply. Enter in Orfheo.org and fulfill the form.

 

cartelACT2019

newsletteract

Unplush, winner of ACT-BAD 2017 Award, performs in BAD Festival 2018 with ‘Flipper’

The Swiss company Unplush, winner of ACT-BAD 2017 Award with ‘Labor‘, has been programmed in the XX edition of BAD Bilbao Festival of Contemporary Theater and Dance in the framework of the ACT-BAD agreement. The new work, ‘Flipper‘, tells the real story of this famous dolphin from the 60’s TV show. Break a leg!

Check the ACT FESTIVAL 2017 video with an interview with the company.

©Jon Etxezarraga

©Jon Etxezarraga

newsletteract