Noticias

AYUDA A VISITANTES ACE

Además, acudirán a ACT Festival bajo el auspicio de la ayuda a visitantes de ACE, representantes de los festivales Bâtard (Bélgica); Theatre National (Bélgica); Festival Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca (Marruecos); Internationales Frauen Theatre Festival (Alemania); PLATAFORMA (Alemania);  y  Performing Arts Festival (Alemania). De manera independiente también nos visitará DURI DANCE THEATER (República de Corea).

In addition, they will attend the ACT Festival under the auspices of assisting visitors to ACE, representatives of these  festivals: Bâtard(Belgium); Theatre National  (Belgium); Festival Les Rencontres Chorégraphiques, Casablanca (Morocco); Internationales Frauen Theatre Festival (Germany); PLATAFORMA (Germany);  and Performing Arts Festival (Germany). Independently we will also be visited by DURI DANCE THEATER (Republic of Korea).

Gainera, Act Jaialdira etorriko dira, ACEren bisitarientzako laguntzei esker, Bâtard (Belgika), Theatre National  (Belgika), Casablancako (Maroko) Festival Les Rencontres Chorégraphiques, Internationales Frauen Theatre Festival  (Alemania), PLATAFORMA (Alemania) eta  Performing Arts Festival (Alemania) jaialdietako ordezkariak. Modu independentean, DURI DANCE THEATER (Koreako Errepublika) ere izango dugu gure artean.

 

SHIFT KEY ACT 2021

Europa mailako eszenan sortzen ari diren artisten lana sustatzeko SHIFTKEY programak dituen jaialdi bazkideak bilduko ditu Bilbon, eta Guggenheim Bilbao Museoan bere portfolioko hainbat konpainia aurkeztuko ditu. Programa hau Creative Europek babestu du.

shiftkey_cabecera-web-1112x351

The SHIFTKEY program to promote the work of emerging artists on the European scene will bring together its partner festivals in Bilbao and will present several of the companies in its portfolio at the Guggenheim Bilbao Museoa. This program has been supported by Creative Europe.

El programa SHIFTKEY para impulsar el trabajo de artistas emergentes de la escena a nivel europeo reunirá a sus festivales socios en Bilbao y presentará en Guggenheim Bilbao Museoa  a varias de las compañías de su portfolio. Este programa ha sido apoyado por Europa Creativa.

SAME BUT DIFFERENT

ACT, Eszena Berritzaileen Nazioarteko Jaialdia, azaroaren 4tik 7ra gertatuko da Bilbon eta Barakaldon.

Osasun krisiaren protokoloak direla eta, eta lagun ditugun artistentzako ahalik eta espazio seguruena sortzen saiatuz, ikusleen, kultur eragileen eta konpainien arteko beste komunikazio mota bat sortzea baloratu dugu.

Jaialdira bertaratzea proposatzen dugu, baina, hala ere, ahal dugun guztia emango dugu streaming bidez, distantzian goza dezazuen. Gainera, sektorearekin egiten diren topaketak online egingo ditugu, konpainien lana eta bertaratutako beste artista eta eragileen lana ezagutu ahal izateko dinamikak ezarriz.

 

ACT, Festival Internacional de Escena Emergente, este año se celebrará del 4 al 7 de noviembre en Bilbao y Barakaldo.

Debido a los protocolos de la crisis sanitaria, e intentando crear un espacio lo más seguro posible para lxs artistas que nos acompañan, hemos valorado crear otro tipo de comunicación entre público, agentes culturales y compañías.

Proponemos la asistencia al festival de forma presencial, pero aun así, emitiremos todo lo posible en streaming, para que podáis disfrutar en la distancia. Además, mantendremos los encuentros con el sector de forma online, estableciendo dinámicas para que podáis conocer tanto el trabajo de las compañías como el de otrxs artistas y agentes asistentes.

 

The 21st century performance reader

Thursday, November 5th at 12.00h. Teresa Brayshaw and Noel Witts will present the book «21st century Performance reader», along with an introductory collective action titled «In their own words» to be created during the festival. Library of Bidebarrieta.

The Twenty-First Century Performance Reader combines extracts from over 70 international practitioners, companies, collectives and makers from the fields of Dance, Theatre, Music, Live and Performance Art, and Activism to form an essential sourcebook for students, researchers and practitioners.

This is the follow-on text from The Twentieth-Century Performance Reader, which has been the key introductory text to all kinds of performance for over 20 years since it was first published in 1996. Contributions from new and emerging practitioners are placed alongside those of long-established individual artists and companies, representing the work of this century’s leading practitioners through the voices of over 140 individuals. The contributors in this volume reflect the diverse and eclectic culture of practices that now make up the expanded field of performance, and their stories, reflections and working processes collectively offer a snapshot of contemporary artistic concerns. Many of the pieces have been specially commissioned for this edition and comprise a range of written forms – scholarly, academic, creative, interviews, diary entries, autobiographical, polemical and visual.

Ideal for university students and instructors, this volume’s structure and global span invites readers to compare and cross-reference significant approaches outside of the constraints and simplifications of genre, encouraging cross-disciplinary understandings. For those who engage with new, live and innovative approaches to performance and the interplay of radical ideas, The Twenty-First Century Performance Reader is invaluable.


 

Azaroaren 5ean, osteguna, 12: 00etan. Teresa Brayshawk eta Noel Wittsek «21st century Performance reader» liburua aurkeztuko dute, «In their own words» izeneko sarrera ekintza kolektiboarekin hasiz. Bilboko Bidebarrieta liburutegian.

‘The 21st Century Performance Reader ‘antzaren, antzerkiaren, musikaren, arte eszenikoen eta aktibismoaren alorretako nazioarteko 70 profesional, konpainia, kolektibo eta sortzaile baino gehiagoren laburpenak biltzen ditu, ikasle, ikertzaile eta profesionalentzako funtsezko kontsulta-liburu bat osatzeko.

Testu hau ’20th Century Performance Reader ‘liburuaren jarraipena da, 1996an lehen aldiz argitaratu zenetik 20 urte baino gehiagoz mota guztietako ikuskizunetarako sarrera lana izan dena. Profesional berrien eta sortzen ari direnen ekarpenak jada ezarrita dauden artista eta banakako konpainien ekarpenekin batera kokatzen dira, mende honetako profesional nagusien lana 140 pertsona baino gehiagoren ahotsen bidez irudikatuz. Liburuki honetako kolaboratzaileek gaur egun interpretazioaren eremu zabaldua osatzen duten praktiken kultura anitza eta eklektikoa islatzen dute, baita horien istorioak, gogoetak eta lan-prozesuak ere, zeinak, oro har, egungo kezka artistikoen bat-bateko bat eskaintzen baitute. Pieza asko edizio honetarako bereziki enkargatuak izan dira, eta forma idatzi ezberdinak biltzen dituzte (akademikoak, sortzaileak, elkarrizketak, egunkarietako sarrerak, autobiografikoak, polemikoak eta bisualak).

Unibertsitateko ikasleentzat eta irakasleentzat ezin hobea, liburuki honen egiturak eta irismen globalak irakurleak gonbidatzen ditu generoaren muga eta sinplifikazioetatik kanpo dauden ikuspegi esanguratsuak konparatzera eta gurutzatzera, diziplinarteko ulermenak sustatuz. Eszenaren ikuspegi berri, bizi eta berritzaileetan eta ideia erradikalen elkarreraginean aritzen direnentzat, ’21st Century Performance Reader ‘ estimaezina da.


 

El jueves 5 de noviembre a las 12.00h. Teresa Brayshaw y Noel Witts, presentarán el libro «21st century Performance reader», junto con una acción colectiva introductoria titulada «In their own words»  que se creará durante el festival. Biblioteca de Bidebarrieta.

‘The 21st Century Performance Reader’ combina extractos de más de 70 profesionales, compañías, colectivos y creadores internacionales de los campos de la danza, el teatro, la música, las artes escénicas y el activismo para formar un libro de consulta esencial para estudiantes, investigadores y profesionales.

Este texto es la continuación del libro ‘20th Century Performance Reader’, que ha sido una obra introductoria clave para todo tipo de espectáculos durante más de 20 años desde que se publicó por primera vez en 1996. Las contribuciones de los profesionales nuevos y emergentes se colocan junto a las de los artistas y compañías individuales ya establecidos, representando el trabajo de los principales profesionales de este siglo a través de las voces de más de 140 personas. Los colaboradores de este volumen reflejan la cultura diversa y ecléctica de las prácticas que ahora constituyen el campo ampliado de la interpretación, y sus historias, reflexiones y procesos de trabajo que, en conjunto, ofrecen una instantánea de las preocupaciones artísticas contemporáneas. Muchas de las piezas han sido encargadas especialmente para esta edición y comprenden una diferente gama de formas escritas (académicas, creativas, entrevistas, entradas de diarios, autobiográficas, polémicas y visuales).

Ideal para estudiantes universitarios y docentes, la estructura y el alcance global de este volumen invita a los lectores a comparar y cruzar enfoques significativos fuera de las limitaciones y simplificaciones del género, fomentando las comprensiones interdisciplinarias. Para aquellos que se dedican a enfoques nuevos, vivos e innovadores de la escena y a la interacción de ideas radicales, ‘21st Century Performance Reader¡ es inestimable.

A new venue/ Antzoki berria / Nuevo espacio

Debido al traslado de fechas a noviembre, ACT FESTIVAL se celebrará este año en una nueva sede en Bilbao. Más amplia y multifuncional.

 

Data aldaketa dela eta ACT FESTIVAL aurton antzoki berri batean ospatuko dugu Bilbon, handiagoa eta balioanitzagoa.

 

Due to the data changes, ACT FESTIVAL will be celebrated in a brand new venue in Bilbao, a bigger and multifunctional one.