25 URTE

25 AÑOS FORMANDO PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS.
Este 2022 BAI (Bizkaiko Antzerki Ikastegia) cumple 25 años.

Desde sus comienzos vimos la necesidad de la creación de un espacio donde los futuros artistas pudieran aprender y desarrollarse en los diferentes ámbitos de la creación escénica, ofreciendo una formación profesional de 4 cuatro años que se desarrolla a través de diferentes asignaturas englobadas en 4 ramas troncales: interpretación, el cuerpo escénico, la voz actoral y la teoría teatral.
BAI no concibe al artista como sólo intérprete, educa y da herramientas formando estudiantes autónomos y autosuficientes, que serán preparados para los diferentes ámbitos del mundo laboral.
La escuela busca espacios para la práctica real de la interpretación, la creación o el intercambio artístico. Participando en espectáculos externos, u organizando salidas y visitas a ensayos generales, masterclasses, exposiciones o jornadas escénicas. De esta manera la formación del alumnado es integral y global, acorde a la filosofía del centro.

Además BAI, desde sus comienzos, toma como referencia las artes escénicas internacionales. La vanguardia en la escena es uno de los sellos de identidad del centro, que a través de múltiples acuerdos internacionales con otros centros de formación de Europa y diferentes lugares del mundo amplía la visión de los alumnos y la manera de llegar y concebir el hecho escénico.
Durante estos 25 años la escuela ha practicado intercambios de alumnos y/o profesores con centros como Leeds Beckett University y Central Saint Martin’sCollege of Arts & Design (Reino Unido), THOOPS (Países Bajos), Cricoteka (Polonia), WAAPA (Australia), Kerala (India), etc. Para el próximo curso, si la situación sanitaria lo permite, esperamos poder llevar a cabo el acuerdo reciente con (arTEZ – Arnhem- Países Bajos)
BAI organiza también desde hace 19 años ACT, Festival Internacional de Escena Emergente, que acerca a Bilbao y Barakaldo trabajos escénicos de diferentes disciplinas como son la danza, la performance, o el teatro contemporáneo. ACT está organizado por la totalidad de la escuela, desde el equipo de oficina, profesorado y por supuesto, el alumnado, que participa y se enriquece en labores artísticas y de producción, así como en la rama pedagógica, como espectadores y en los foros de reflexión.

 

25 URTEZ ARTE ESZENIKOETAKO PROFESIONALAK PRESTATZEN.
BAI Bizkaiko Antzerki Ikastegiak 25 urte bete ditu aurton.

Hasieratik bertatik, etorkizuneko artistek sorkuntza eszenikoaren hainbat arlotan ikasi eta garatzeko espazio bat sortzeko beharra ikusi genuen, 4 urteko lanbide-heziketa eskainiz, enborreko 4 adarretan bildutako hainbat irakasgairen bidez garatzen dena: interpretazioa, gorputz eszenikoa, aktore-ahotsa eta antzerki-teoria.
BAI-k ez du artista interpretetzat soilik hartzen, hezi egiten du eta tresnak ematen ditu ikasle autonomoak eta buruaskiak prestatzeko, lan-munduko eremu desberdinetarako prestatuko direnak.
Eskolak interpretazioaren, sorkuntzaren edo truke artistikoaren praktika errealerako espazioak bilatzen ditu. Kanpoko ikuskizunetan parte hartuz, edo entsegu orokorretara, masterklasetara, erakusketetara edo jardunaldi eszenikoetara irteerak eta bisitak antolatuz.
Horrela, ikasleen prestakuntza integrala eta globala da, ikastetxearen filosofiarekin bat datorrena.

Gainera, BAIk, hasieratik, nazioarteko arte eszenikoak hartzen ditu erreferentziatzat. Eszenako abangoardia zentroaren identitate-zigiluetako bat da, eta Nazioarteko hitzarmenak Europako beste prestakuntza-zentro batzuekin eta munduko hainbat lekurekin, ikasleen ikuspegia zabaltzen du, baita eszenara iristeko eta hura ulertzeko modua ere.
25 urte hauetan zehar, Leeds Beckett University eta Central Saint Martin’s College of Arts & Design (Erresuma Batua), THOOPS (Herbehereak), Cricoteka (Polonia), WAAPA (Australia), Kerala (India) bezalako ikastetxeekin ikasle eta/edo irakasle trukeak egin ditu eskolak.
BAI-k duela 19 urtetik ACT , Nazioarteko Eszena Berritzaileen Jaialdia ere antolatzen du.
Hainbat diziplinatako lan eszenikoak hurbiltzen ditu Bilbora eta Barakaldora, hala nola dantza, performancea edo antzerki garaikidea. ACT eskola osoak antolatzen du, bulegoko taldeak, irakasleek eta, jakina, ikasleek, arte- eta ekoizpen-lanetan parte hartzen eta aberasten direnak, bai eta pedagogia-adarrean, ikusle gisa eta hausnarketa-foroetan ere.

 

URTERAKO EKIMENAK –  Un año lleno de actividad

 

K-A-T-E-A : IKASTARO MONOGRAFIKOAK- Iraila-abendua bitartean  Entre septiembre y diciembre

TAILARRETAKO MOSTRAK – Ekaina _junio

IKASKETA BURUKO LANA- ‘CARICIAS remake Apirila – Abril

OTSAILEKO MONOGRAFIKOAK– FER MONTOYA ETA AMAIA BONO

ACTFESTIVAL XIX – Azaroa Noviembre

 

MEDIOAK

Radio Euskadi – Bulevard Eskolako irakasleei elkarrizketa –

                                 Distrito Euskadi – min 2:36′ Joseba Lazkanorekin solasean

                                 El último apuntador Joseba Lazkanori elkarrizketa

Telenorte _ Joseba Lazkano eta Fer Montoiari elkarrizketa

Bizkaiko Hitza – Joseba Lazkanori elkarrizketa

DEIA– Fer Montoya eta Olatz Gorrotxategirekin solasean

Radio popular – conexión en directo (2022/05/03)

Blog David Barbero –