GELA BIRTUALA #baionline

BAI ONLINE-kin ESKOLA ZABALIK !!!

BAI ONLINE plataforma jarri dugu martxan coronavirusak eragin-dako etenaldi/itxialdiari aurre egiteko sortutako ekimena. Aste bete eman dugu modurik egokiena hausnartzen, ikasleen proposamenak jasotzen, beharrak aztertzen eta ikastaroak antolatzen.

ESCUELA ABIERTA EN BAIONLINE !!!

Hemos puesto  en marcha la iniciativa creada para hacer frente a la interrupción/cierre provocada por el coronavirus. Hemos pasado una semana reflexionando sobre la forma más adecuada, recogiendo las propuestas de los alumnos, analizando sus necesidades y organizando cursos.

 

 

GELA BIRTUALEAN aurreneko eguneko lur-hartzearen ondotik, gaur hasi dugu lehen monografikoa, Loida Gomez irakasleak ANTZERKI GARAIKIDEAREN TAILERRA jarri du martxan eta hainbat egunez ikasleen artean eztabaida eta hausnarketa eragingo ditu. Ikastaroan inguruko eguneroko objektu, akzio eta espazioekin egingo dute lan. Hartarako sortzerako orduan inspirazio iturri diren eta eta begirada partikularra duten autoreez baliatuko gara. Tras la toma de tierra del primer día en la GELA BIRTUALA, ha comenzado el primer mono-gráfico, Loida Gómez ha puesto en marcha un TALLER DE TEATRO CONTEMPORÁNEO que durante varios días generará debate y reflexión entre el alumnado. El monográfico trabajará con los objetos, acciones y los espacios cotidianos que nos rodean cada día. Para ello nos servimos de autores que con su mirada particular nos inspiran para crear.

 

 

Egunero, lehen orduan, Iñigo Umaranek edo Maitane Zalduegik, proposamen fisiko bat egingo die ikasleei, batzuten aktiboagoa, bestetan jolas modura, hurrengoan sasoian mantentzekoa, erronkak eta haiek ere gidatu beharrekoak. MENS SANA in CORPORE SANO Cada día, a primera hora, Iñigo Umaran o Maitane Zalduegi, harán una propuesta física a los alumnos, unas más activas, otras más lúdicas, para mantenerlos en forma,retos y espacio para que lo guíen entre ell*s.. MENS SANA in CORPORE SANO  
Beti bezala seriotasuna eta zorroztasuna eskatuz, tresna berri hauek lana jarraitzeko eta formazioan sakontzeko balio behar baitute, ez baitakigu egoera honek zenbat iraungo duen eta haatik ikastaro trinko hauek beraien curriculoan sartuko dira eta orain arteko ikasketa presentzialak osatuko dituzte. Pidiéndoles como siempre seriedad y rigor en el trabajo, estas herramientas  deben servirnos para continuar el trabajo y profundizar en nuestra formación. No sabemos que duración va a tener esta situación y por lo tanto estos monográficos online formarán parte de su currículo y completarán el curso presencial.  
Bigarren astean, Reyes Hiraldok, Stanislavskiren metologian sakondu du Arthur Millerren lan bat hartuta aitzaki, «La Actriz, El Actor & el Texto. Análisis de Texto y de la Escena» ikastaro trinkoan. En la segunda semana, Reyes Hiraldo ha trabajdo el análisis de escenas, explorando las bases del análisis de texto propuesto por Stanislavski y otras técnicas actorales fundamentales en el contexto del entrenamiento actoral en su curso «La Actriz, El Actor & el Texto. Análisis de Texto y de la Escena»  
 Hartaz aparte, 5 foro ere sortu ditugu denon artean filmeez, antzerkiaz, liburuez, musikaz eta dantzaz hitz egin eta materialea elkartrukatzeko. #baionline A demás, entre tod*s hemos creado 5 foros para hablar de películas, teatro, libros, música y danza e intercambiar material.

 

BIRUSAK ELIKATUAK!!! !!!

¡NUTRIÉNDONOS DE VIRUS!

#baionline

 

VIDEO/BOOK by Fer Montoya

Interpretazio-bideo bat sortzeko proiektua. Irakasleak proposatutako hainbat testutan eta aurreko monografikoan ikasleek aukeratutako A. Millerren «Panorama zubitik» testua oinarri hartuta, ikasleek bideo-pieza bat egingo dute lanaren helburuarekin: hainbat alderdi interpretatibo erakustea izango da, hainbat pertsonaiaren bitartez.

VIDEO/BOOK by Fer Montoya

Proyecto de creación de un vídeo de carácter interpretativo. En base a varios textos propuestos por el profesor y el texto de «Panorama desde el puente» de A. Miller elegido por los alumnos en el monográfico anterior, el alumnado realizará una pieza de vídeo con el objetivo del trabajo será mostrar distintas facetas interpretativa a través de distintos personajes.

HASIERA / COMIENZO: Apirilak 13 Abril

 

PERTSONAIA SORTZEKO INSPIRAZIOA – Olatz Gorrotxategi

Aste honetan jolasetik lan egingo dugu eta pertsonaiaren sorkuntzaren inguruko hainbat alderdi ikertuko ditugu ariketa praktiko hutsen bidez.

Pertsonaia nor den, nola ari den eta non dagoen aztertzeko hiru ariketa.

TALLER SOBRE INSPIRACIÓN PARA LA CREACIÓN DE PERSONAJE – Olatz Gorrotxategi

Esta semana trabajaremos desde el juego e investigaremos diferentes aspectos que rodean la creación del personaje a través de ejercicios puramente prácticos. Tres ejercicios que hablarán en torno al quién, cómo y dónde del personaje.

HASIERA / COMIENZO: Apirilak 20 Abril
ON ACTING Ikastaro bat hasiko dugu hemen, gure lanari buruz hausnartzeko. Zertan oinarritzen da? Nola aldatu da historian zehar? Zer ematen digu? Zer zailtasun dakartza? Joseba Lazkanoren eskutik ON ACTING Comenzamos aquí un curso para reflexionar sobre nuestra labor. ¿En qué se basa? ¿Cómo ha variado a lo largo de la Historia? ¿Qué nos aporta? ¿Qué dificultades plantea? De la mano de Joseba Lazkano Apirilak 27 – Maiatzak 1
Interpretazioa Fer Montoya

Monografiko honetan, bideo-grabazio batzuen bidez, telefono-minisail bat landuko dugu, eta, bertan, pertsonaiak eta bilbeak sortzea bezalako elementuak praktikan jarri ahal izango ditugu, baita aktoreen erreakzio-lana ere.

INTERPRETACIÓN     Fer Montoya

En este monográfico trabajaremos, a través de unas grabaciones de vídeo, una miniserie telefónica, en la que podremos poner en práctica elementos como la creación de personaje y tramas, así como el trabajo de acción reacción actoral.

Maiatzak 4-11
Sorkuntza eszenikoa ren inguruko gakoak eta analisia. Gasteizko Baratza Aretoaren Zurrunbilo jaialdiarekin elkarlanean, autengo proposamenak ikusiko dituzte eta sorkuntza-prozesuei buruzko 3 galdera pentsatuko dituzte.

Olatz Gorrotxategik galderok sortzaileei bideratuko dizkie. Dinamikoagoa izan dadin, galderei ikasleek soilik ikusiko dituzten bideo bidez erantzuteko eskatzen diegu sortzaileei.

Creación escénica

Temática central los procesos de creación  utilizando la programación del festival Zurrunbilo de este año organizado por Baratza aretoa para acercarse a distintos modelos, estudiarán las propuestas y pensarán en 3 preguntas que lanzar sobre dichos procesos de creación en euskera. 

Olatz Gorrotxategi las hará legar a ls creadores. Para que sea más dinámico pedimos que se responda a las preguntas por video que serán vistos únicamente por los estudiantes..

Maiatzak 11-15
ENTSAIO BIRTUALA – CABARET ENSAYO VIRTUAL CABARET Maiatzak 2
BAKARLANEAN Joseba Lazkanok bakarlan sortzailea sustatzeko emandako trinko polimorfikoa.  

BAKARLANEAN A modo de amalgamas varias de los procesos desarrollados en solitario bajo el auspicio de Joseba Lazkano.

Maiatzak 18-22